logo bilzen

Nieuws

Facebook

RUP's

Rup Bilzen centrum:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup De Meere Weyen:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Kieleberg:
Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting(1) + toelichting(2)
Rup Kloosterstraat:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Markt-station:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften & toelichting
Rup Rentmeesterswoning:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Rombout:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Schoonbeek:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Spelver:
Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting(1) + toelichting(2)
Rup Stedelijke Entreestrip:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
Rup Woonwagenpark:
Grafisch plan + stedenbouwkundige voorschriften + toelichting
PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen:
Stedenbouwkundige voorschriften + goedkeuring minister + Toelichtingsnota(1) + Toelichtingsnota(2) + deelplan(1) + deelplan(2) + deelplan(3)
RUP Molenstraat
Grafisch plan - stedenbouwkundige voorschriften - toelichtingsnota
RUP Recreatief Zwaartepunt Schoonbeek
Grafisch plan - toelichting - stedenbouwkundige voorschriften
RUP Klavertje Drie
Grafisch plan - toelichting - stedenbouwkundige voorschriften
RUP Recreatie
Grafisch plan deelplan 1 - Grafisch plan deelplan 2 tot 8 - Stedenbouwkundige voorschriften - Toelichting(1) - Toelichting(2)
Partiële herziening BPA Bilzen-Tabaart
Ontwerpvoorstel - plannen - stedenbouwkundige voorschriften - algemeen