Regierol sociale economie

Achtergrondafbeelding

Wat is het?

 

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie. Die bevoegdheid is vastgelegd in het Ondersteuningsdecreet. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking (1) binnen de sociale-economiesector en (2) tussen de reguliere en de sociale economie. Ten slotte organiseren ze acties ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (3).

Stad en Sociaal Huis Bilzen vervullen deze regiefunctie in samenwerking met de gemeenten Tongeren, Riemst en Voeren. Samen vormen zij de interlokale vereniging ‘Zuid-Oost Limburg’

Contactgegevens