Referentieadres OCMW

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Een referentieadres geldt als officieel adres voor schippers, woonwagenbewoners of daklozen die in Bilzen verblijven, maar er geen officiële verblijfplaats hebben (niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister).

Procedure

Op het referentieadres bent u administratief bereikbaar voor officiële instanties. Het maakt het ook mogelijk uitkeringen (zoals kinderbijslag en werkloosheidsvergoeding) te ontvangen die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon, die daarvoor zijn/haar toestemming geeft en zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis. Een medewerker van het Sociaal Huis onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet en legt u dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst . Als uw aanvraag goedgekeurd is, wendt u zich met de nodige documenten tot het gemeentebestuur om u in te schrijven op het referentieadres van het Sociaal Huis meldt zich minstens een keer per kwartaal op het Sociaal Huis.

Maak een afspraak

Contactinformatie