Administratieve en juridische bijstand is een van de wettelijke taken van het Sociaal Huis en omvat verschillende verplichtingen zoals juridische bijstand, adviesplicht, informatieplicht, doorverwijzingsplicht, plicht om duidelijke en begrijpelijke taal te gebruiken, …

Cliënten van het Sociaal Huis kunnen voor juridische informatie, advies en begeleiding op afspraak gratis terecht bij de juriste van de dienst rechtshulp van het Sociaal Huis. Bijvoorbeeld voor volgende problemen:

 • Huur, waarborg, opzeg, indexaanpassing;
 • Pacht;
 • OCMW-wetgeving en sociale rechten;
 • Huwelijk, samenwonen en relatieproblemen;
 • Regeling over de kinderen, ouderlijk gezag, jeugdrecht;
 • Bemiddeling;
 • Onderhoudsgeld en de werking van DAVO, indexaanpassing;
 • Erfrecht, aangifte nalatenschap en vruchtgebruik;
 • Koopcontracten en consumentenrecht, uw rechten en formulering klachten;
 • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure;
 • Arbeidscontracten, wat zijn je rechten;
 • Belastingen, hoe en waar moet ik bezwaar aantekenen;
 • Strafrecht en Salduz bijstand;
 • Schuldenlast en collectieve schuldenregeling.

Ze is onderworpen aan het beroepsgeheim waardoor u in alle vrijheid een probleem openlijk kan bespreken. Bij een ruzie of geschil kan de juriste ook bemiddelen tussen de betrokken partijen.

Bij moeilijke procedures kan zij u ook helpen bij het onderzoek en de behandeling van uw dossier: opstellen van een brief, verzoekschrift, bezwaarschrift, klacht of een akte. Ze kan u echter niet vertegenwoordigen voor de rechtbank. Daarvoor verwijst ze u door naar een advocaat.

Procedure

Afspraak voor rechtshulp maken:
Iedere werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 16.00 uur heeft de juriste spreekuur. Maak een afspraak met de juridische dienst van het Sociaal Huis op telefoonnummer 089 51 91 30. 

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
 • Alle documenten die met uw vraag te maken hebben.

Regelgeving

 • Artikel 23 van de Grondwet
 • Artikel 60, §2 van de OCMW-Wet
 • Artikel 17 van de RMI-wet
 • Artikelen 3 tot 6 van het handvest van de sociaal verzekerde

Contactinformatie