Psychosociale hulp en ondersteuning

Achtergrondafbeelding

Bilzenaren met persoonlijke, relationele of familiale problemen kunnen bij het OCMW terecht voor een luisterend oor en eventueel doorverwezen worden.

Procedure

Heeft u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, opvang voor uw ouders, verslaving, eenzaamheid, ...) dan kunt u bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis terecht voor een luisterend oor.

Als dit nodig blijkt en u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Contactinformatie