Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking

Achtergrondafbeelding

Lokale verenigingen die zich inzetten voor internationale samenwerking (Noord-Zuid-beleid) en voor het duurzaam verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in het Zuiden, kunnen jaarlijks een gemeentelijke projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in een besluit van de gemeenteraad.  

Procedure

Een aanvraag kan ingediend worden tot 30 juni van het jaar waarop ze betrekking heeft. Hiervoor dient het standaard aanvraagformulier gebruikt te worden. Een evaluatiecommissie bekijkt de aanvragen en doet een voorstel tot verdeling. De uiteindelijke toekenning gebeurt door de gemeenteraad.

Bedrag

Het eventueel toegekende bedrag hangt samen met het vervullen van de voorwaarden, het aantal ingediende projecten en de inhoud van het project.

Contactinformatie