Projectsubsidie Bilzerse of internationale jeugdinitiatieven

Achtergrondafbeelding

Het stadsbestuur ondersteunt initiatieven van individuele jongeren.

Plant u een originele activiteit? Vrijwilligerswerk in het buitenland? Een vernieuwend festival? Dan kan u een aanvraag indienen voor projectsubsidies.

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt dan wordt uw project gesubsidieerd met een maximum van € 500,00.

Procedure

  1. Aanvraagformulier minstens 1 maand voor aanvang van het project indienen bij de stedelijke jeugddienst. Via een brief of email gericht aan de dienst Jeugd. De postdatum of een ontvangstbon gelden als bewijs.
  2. De aanvraag wordt behandeld door de kwaliteitscommissie van de Bilzerse jeugdraad.
  3. Het advies van de kwaliteitscommissie gaat ter goedkeuring naar het schepencollege.
  4. De beslissing van het schepencollege wordt meegedeeld aan de aanvrager van de subsidies.
  5. 2 maanden na afloop van het goedgekeurde project brengen de aanvragers schriftelijk verslag uit aan de kwaliteitscommissie. Dit verslag moet een financieel verslag (met de nodige bewijsstukken: facturen, onkostennota’s, ….) zijn, waarin vermeld wordt: de totale afrekening met een volledig financieel overzicht van het project en een duidelijke verslaggeving van de aanwending van de gemeentelijke subsidies.
  6. Het toegekende bedrag wordt uitbetaald na een positief advies van het financieel verslag door de kwaliteitscommissie.
  7. De uitbetaling zal via overschrijving gebeuren.
  8. Indien er met het project toch winst wordt gemaakt, worden de aangevraagde subsidies niet uitbetaald.
Online aanvragen

Contactinformatie