Pesticidenvrij

Achtergrondafbeelding

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves en onze gezondheid. Stad Bilzen bant daarom sinds 2015 het gebruik van pesticiden. Gebruik, om ongewenste dieren of planten te bestrijden, alternatieven zonder chemische producten.

De openbare diensten van Bilzen gebruiken geen pesticiden meer. Naast de openbare besturen onderhouden ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij.

Onkruidvrije stoep
Als Bilzense burger bent u verplicht uw stoep (trottoir) vrij van onkruid te houden. U mag hiervoor geen pesticiden gebruiken. Veeg of borstel het trottoir regelmatig om plantengroei te voorkomen. Trek het onkruid uit of gebruik een onkruidverbrander.

Verbod op pesticiden in grondwaterbeschermingszone en langs oppervlaktewaters
Watermaatschappijen halen ongeveer de helft van ons drinkwater uit grondwater. De andere helft komt uit oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend (herkenbaar aan een blauw bord met watergolven), waarin het gebruik van pesticiden is verboden.

Meer informatie vindt u op de website zonderisgezonder.be van de Vlaamse Mileumaatschappij.

 

Contactinformatie