Pensioenraming

Achtergrondafbeelding

Vanaf de leeftijd van 55 jaar kunt u bij het Sociaal Huis terecht voor een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten.

Procedure

Het rustpensioen wordt berekend op basis van uw loopbaan, uw leeftijd en uw gezinssituatie. Uw vrijwillige bijdragen en bepaalde periodes van inactiviteit worden ook in de berekening meegenomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer uw loopbaan en hoe hoger uw loon of wedde, hoe hoger uw pensioen.

Vanaf de leeftijd van 55 jaar kunt u bij het Sociaal Huis terecht voor een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een loopbaanoverzicht.

Via mypension.be kunt u uw vroegst mogelijke pensioendatum, over de 3 pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar en zelfstandige) heen, berekenen en een raming maken van uw toekomstige pensioenbedrag, over de 3 stelsels heen.

Contactinformatie