Ongeschikt en/of onbewoonbaar

Achtergrondafbeelding

Inventaris ongeschikte en/of onbewoonbare woningen:
Iedere woning in Bilzen moet net als elke woning in Vlaanderen aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen: basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Als uw woning hier niet aan voldoet, kan ze als ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerd worden.

Jaarlijkse heffing als gebreken niet worden verholpen:
Als de gebreken aan het pand na één jaar inventarisopname nog niet verholpen zijn, moet de eigenaar vanaf dan jaarlijks een heffing betalen aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen, tenzij de inventarisbeheerder de eigenaar van het pand een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.

Daarnaast heft de gemeente opcentiemen voor de panden die op de inventaris ongeschikt en/of onbewoonbaar staan.

    Contactinformatie