logo bilzen

Agenda

26-10 tot 31-12 - Bilzen Mysteries -...
2-01 tot 31-12 - Streekproductenwin...
6-02 tot 4-12 - Orca Bilzen volwas...

Facebook


Vrijwilligers helpen kerkhof Martenslinde te onderhouden

Midden april start in Martenslinde een opmerkelijk initiatief. Geëngageerde inwoners zullen er enkele keren per jaar ondersteuning bieden bij het onderhoud van de begraafplaats achter de Sint-Martinuskerk. Bedoeling is het uitzicht te verfraaien en een rustige ontmoetingsplaats voor bezoekers te creëren. De stad hoopt het pilootproject in de toekomst ook in andere Bilzerse deelgemeenten uit te rollen.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat wij de taken van de stedelijke Groendienst overnemen”, legt coördinatrice Jeannine Vanherle uit. “Hun medewerkers blijven verantwoordelijk voor zwaardere taken zoals gras maaien of zaaien. Tussen april en oktober zullen wij minstens vijf keer onkruid, afgewaaide takken en dorre bladeren verwijderen, schoffelen en hakselhout tussen de grafstenen strooien. Daarnaast geven we advies omtrent de inrichting van het kerkhof en onderhoudsmethodes.”

Op korte tijd gaven zich maar liefst 14 dorpsgenoten op als vrijwilliger. “Dat hoeft allerminst te verbazen”, glimlacht Johnny Vanherle, voorzitter van de plaatselijke kerkfabriek. “De verbondenheid is hier nog groot. Mensen wiens familieleden op de begraafplaats rusten, voelen zich automatisch betrokken partij.”

Jeannine is tevens lid van Lin in het groen, de vereniging die de natuur in het dorp stimuleert en tegelijk over de lokale geschiedenis waakt. “Beide elementen komen samen op het kerkhof. Na het project te hebben besproken met het bestuur van Lin in het groen verstuurde ik brieven naar mogelijke geïnteresseerden met daarin een toelichting bij het initiatief. Op het kerkhof sprak ik spontaan bezoekers aan. Dat leverde niks dan positieve commentaren op.”

Wat ook erg wordt geapprecieerd is het feit dat nabestaanden de mogelijkheid hebben om vervallen graven van familieleden samen met een klusjesman terug in orde te brengen. Alle ingrepen geschieden conform de wetgeving inzake onkruidbestrijding. Schadelijke sproeistoffen komen er niet meer aan te pas.  

“Alles gebeurt in een ontspannen en gemoedelijke sfeer”, aldus Jeannine Vanherle. “De stad stelt het nodige materiaal ter beschikking en trakteert achteraf op koffie en taart. Bij goed weer worden dat dus supergezellige picknicks (lacht). Door de aanplant van buxussen zal het kerkhof er op termijn veel groener uitzien zonder aan authenticiteit in te boeten.”

Voor schepen van openbare werken en openbaar groen Guido Cleuren kan het niet snel genoeg midden april zijn: “Samen met de inwoners van Martenslinde kijk ik enorm uit naar de start van dit project. Het gros van het onderhoud blijft in handen van de Groendienst. De aanvullende inzet van de vrijwilligers zal een verzorgd kerkhof opleveren, dat uitnodigt om er even te bezinnen. Hun aanwezigheid zorgt voorts voor meer sociale controle. De meldingen en voorstellen van de groep stellen de Groendienst bovendien in staat om waar nodig korter op de bal te spelen.” 

Info: Groendienst – 089 51 93 25

 

Datum: 
24/03/2017
Thema: 
Leven