logo bilzen

Agenda

26-10 tot 31-12 - Bilzen Mysteries -...
2-01 tot 31-12 - Streekproductenwin...
17-08 tot 20-07 - Gezondheidswandeli...

Facebook


Stad verkoopt bouwgronden in Beverst

Langs de Zonhoevestraat in Beverst ligt een aantal gronden die eigendom zijn van de stad. Voorheen maakten zij deel uit van het voetbalterrein. Gezien de prima locatie in woongebied alsook de goede ontsluiting ging de gemeenteraad ermee akkoord enkele van deze percelen te koop aan te bieden als bouwgrond.

In totaal gaat het om acht loten bestemd voor halfopen bebouwing. De prijzen variëren van 91.400 euro tot 99.000 euro. Net zoals dat het geval is bij andere stedelijke verkavelingen zullen de kandidaat-kopers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en wordt er een puntensysteem toegepast om de rangschikking van de potentiële kopers te bepalen. De punten hebben o.m. betrekking op hoelang men al in Bilzen woont en/of werkt, het aantal inwonende kinderen en de grootte van het belastbaar inkomen. Kopers dienen zich eraan te houden binnen de vijf jaar een winddichte woning op te (laten) trekken.

De termijn om zich kandidaat te stellen loopt vanaf 1 november tot en met 8 januari 2018. Het inschrijvingsformulier en het toewijzingsreglement zijn net zoals de verkavelingsvoorschriften verkrijgbaar aan de balies van de Afdeling Ruimte in Schureveld en in het stedelijk administratief centrum. De documenten in kwestie zijn tevens terug te vinden op de website van de stad.

Info: Dienst Grondbeleid en Studie – 089 51 92 49 – maren.achten@bilzen.be

Besluit
Toewijzingsreglement
Verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige voorschriften
Inschrijfformulier


Datum: 
12/10/2017
Thema: 
Leven