logo bilzen

Agenda

26-10 tot 31-12 - Bilzen Mysteries -...
2-01 tot 31-12 - Streekproductenwin...
6-02 tot 4-12 - Orca Bilzen volwas...

Facebook


Stad tracht leegstand weg te werken

Leegstand is weinig bevorderlijk voor het straatbeeld. Om panden die al geruime tijd in onbruik raakten een nieuwe bestemming te geven, houdt Bilzen sinds enkele jaren een leegstandsregister bij. Tegelijk nemen tal van stadsgenoten initiatieven om woningen en handelszaken een invulling te geven voor de toekomst.

Het register omvat alle woningen en gebouwen die langer dan één jaar leegstaan. Die worden geïnventariseerd via een vermoedenslijst. Deze wordt samengesteld op basis van verschillende gegevens zoals het gebrek aan domicilies, stopzetting van handelsactiviteiten enz.

Deskundige Ruimtelijke Ordening  Berdine Billen: “Uitzuivering van adressen blijft immers nodig om het leegstandsregister zo actueel mogelijk te houden. In dat kader zal Stebo in opdracht van de stad dit jaar een 350-tal controles doen.”

Staat het pand één jaar na opname nog altijd leeg, dient men een leegstandsheffing te betalen. Berdine Billen: “Die bedraagt minimum 1.078 euro en maximum 3.234 euro. De heffing heeft als doel de betrokken eigenaars te activeren, zodat de leegstand niet blijft voortduren. We merken dat deze methode resultaat oplevert. Het belastingreglement voorziet ook een aantal vrijstellingen, die men voor één of meerdere jaren kan aanvragen om geen heffing te hoeven betalen, zoals bij renovatiewerken, gerechtelijke procedures of een verblijf in het rusthuis.”

Mooie voorbeelden van gebouwen die een herbestemming kregen bevinden zich respectievelijk in Eigenbilzen en Bilzen-centrum.

In maart 2016 verhuisde apotheek Langenaken van de Braamstraat naar de Dorpsstraat in Eigenbilzen (foto). Op de locatie van een huis dat al jaren leegstond, lieten Christine Vanderheyde en haar man een stijlvolle apotheek optrekken, pal naast de 19de eeuwse hoeve ‘Bij Bergans’. Die wordt momenteel ingericht als woning voor het gezin. De andere vleugel van de u-vormige boerderij zal dienstdoen als twee appartementen voor familieleden.

Christine Vanderheyde: “Ik ben in Eigenbilzen opgegroeid. Nadien hebben we o.a. in Brussel en Herent gewoond maar het kriebelde voortdurend om naar Eigenbilzen terug te keren. We hadden deze gebouwen al lang op het oog. Bedoeling is de typische buitenkant te combineren met een modern interieur. De heropwaardering van drie panden op één rij draagt bij tot het dorpszicht. De omwonenden reageren positief omdat de zaak voor meer passage en leven in de buurt zorgt.” 

Sinds augustus 2014 baat Marc Werkx en zijn team Grand Café La Promessa uit in een voormalig bankkantoor op de Markt. Dat stond leeg sinds 2006. In 2015 kocht hij een pand in de Kloosterstraat, waar vroeger een dansstudio was gevestigd. Ook dat gebouw was geruime tijd in onbruik. Na twee jaar renoveren is er nu een dienstenchequefirma actief.

Marc Werkx: “Ik sta er zelf van te kijken hoeveel mensen me komen vertellen hoe blij ze zijn dat deze panden een nieuwe functie kregen. Het merendeel van de werken heb ik zelf uitgevoerd, conform de wettelijke verplichtingen inzake isolatie en dergelijke. Ik sluit niet uit dat ik ooit nog een gebouw renoveer mits het financieel haalbaar is. Als ik met iets bezig ben, borrelen vaak ideeën op voor een volgend project. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar (lacht).”  

Info: Dienst Ruimtelijke Ordening – 089 51 93 10

Datum: 
01/02/2017
Thema: 
Leven