logo bilzen

Agenda

26-10 tot 31-12 - Bilzen Mysteries -...
2-01 tot 31-12 - Streekproductenwin...
6-02 tot 4-12 - Orca Bilzen volwas...

Facebook


Stad Bilzen zoekt uitbater tenniscomplex

Tennis is ontzettend populair in Bilzen. Gedurende vele jaren speelde het tenniscomplex aan de Zeepstraat een prominente rol in het lokale sportaanbod. De vraag naar een nieuwe uitbater is dan ook hoog. Om aan die behoefte te voldoen, keurde de stad Bilzen begin juni de aankoop goed van het tenniscomplex in de Zeepstraat 44 in Bilzen. Bedoeling is het recreatieve tennis opnieuw te integreren in het plaatselijke sportaanbod en de site van Sportpark Katteberg. Via een marktraadpleging wordt nu gezocht naar een private partner die op deze locatie een infrastructuur voor tennis (in- en/of outdoor) met horecafunctie en een tennisclub wil uitbouwen.

Geïnteresseerden kunnen zich sinds 16 oktober jl. kandidaat stellen. Voorstellen kunnen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs onder gesloten omslag, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen, worden ingediend tot en met 5 januari 2018 om 17 uur. Aan de weerhouden kandidaat zal een recht van opstal worden toegekend op het perceel gekadastreerd Bilzen, 1ste afdeling sectie H nummer 924/H met een oppervlakte van 1ha 24a 98ca.

Bij de marktraadpleging worden volgende selectie- en beoordelingscriteria gehanteerd die uitvoerig beschreven staan in het bijgevoegde marktraadplegingsdocument:

1. Inhoudelijke kwaliteit van het project en plan van aanpak [80 ptn]
Dit beoordelingscriterium bestaat uit volgende subcriteria:
- Inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van het project (20 ptn);
- Aard van de investeringen (20 ptn);
- Economische en financiële haalbaarheid van het project (20 ptn);
- Timing (20 ptn).

2. De prijs [20 ptn]
De prijs voor de toekenning van het opstalrecht wordt uitgedrukt in een opstalvergoeding die de opstalhouder jaarlijks aan de stad Bilzen verschuldigd is vanaf de inwerkingtreding van de opstalovereenkomst.

Voor inlichtingen over de toewijzingsprocedure van het recht van opstal kan u contact opnemen met Maren Achten, Dienst Grondbeleid via maren.achten@bilzen.be.

Model van kandidaatstelling en verklaring op eer: hier downloaden.

Datum: 
18/10/2017
Thema: 
Leven