logo bilzen

Agenda

26-10 tot 31-12 - Bilzen Mysteries -...
2-01 tot 31-12 - Streekproductenwin...
6-02 tot 4-12 - Orca Bilzen volwas...

Facebook


Bilzenaren geven mee vorm aan dienstverlening stad en OCMW

Enkele jaren geleden startte de stad het participatieproject BIES100. Sindsdien denken om en bij de 170 geëngageerde Bilzenaren mee over de toekomst van onze stad en uiteenlopende beleidsthema’s, gaande van mobiliteit en wonen tot leefmilieu en tewerkstelling. Midden februari verzamelde een delegatie van BIES100 in De Kimpel om hun licht te laten schijnen op de dienstverlening van de stad en het OCMW. Het werd een inspirerende avond.

Aan de hand van een driedelige enquête gaven de aanwezigen eerst hun mening over de huidige dienstverlening. Vervolgens werd het nieuwe concept toegelicht dat door de stad werd ontwikkeld o.l.v. Möbius en volgde hierover ook een vragenronde. Aspecten die aan bod kwamen hadden te maken met de algemene digitalisering van de dienstverlening, een proactieve manier van werken en de uitbouw van het digitale loket.

Ernestine Smets noemt zichzelf een rasechte Bilzenaar en woonde alle BIES100-bijeenkomsten bij: “Ik wil op de hoogte blijven van wat er in mijn stad gebeurt en wat het beleid zoal neemt. Dit project is belangrijk omdat we onze mening mogen geven over grotere initiatieven en er effectief rekening wordt gehouden met onze voorstellen.”

Over de dienstverlening is Ernestine tevreden: “Onlangs had ik een nieuwe identiteitskaart nodig en dat is heel vlot afgehandeld. Geen kwaad woord over het stadspersoneel. Zij ontvangen mij altijd vriendelijk en beleefd. De stedelijke website vind ik eveneens gebruiksvriendelijk.”   

Schoonbekenaar Alex Appermont is er ook van in het begin bij: “BIES100 is nuttig omwille van het rechtstreekse contact tussen stadsbestuur en inwoners. De leden krijgen toelichting uit eerste hand en hebben ruim de tijd om vragen te stellen en suggesties te doen. Ik vind het essentieel dat dit in een constructieve sfeer gebeurt. Via BIES100 ben ik tevens lid geworden van de Vaste Commissie voor Advies – Toerisme en Recreatie.”

“Over het algemeen is de huidige dienstverlening goed”, gaat Alex verder. “Volgens mij kunnen sommige procedures nog eenvoudiger, bv. door alles bij één medewerker te centraliseren. Dat is minder complex dan wanneer meerdere diensten bij de afhandeling betrokken zijn. Voorts sta ik achter een digitale dienstverlening, op voorwaarde dat ze simpel en duidelijk is.”

De bevraging leidde diezelfde avond al tot enkele vaststellingen. Afdelingshoofd Strategie en Ontwikkeling Jos Claesen: “Volgens de aanwezigen zal het nieuwe concept ervoor zorgen dat de wachttijden korter worden en is de digitale dienstverlening een meerwaarde voor de burger. Voorts wordt ook het principe van de snelbalie positief onthaald. De slotrapportage volgt uiterlijk in april. De leden die de bijeenkomst niet konden bijwonen, krijgen eerst nog de mogelijkheid om de enquête over de huidige dienstverlening via mail in te vullen.”

De BIES100-groep wordt niet zo vaak in zijn geheel samengebracht maar wel in groepjes, die elk gericht aan één bepaald project zijn gekoppeld. Zo blijft de stad trouw aan het oorspronkelijke doel: de Bilzenaren betrekken bij beleidsbeslissingen en hen tegelijk zoveel mogelijk inspraak geven.

Dat leverde al tal van mooie voorbeelden op inzake participatie. Jos Claesen: “Denk maar aan de inrichting van het Park Petry of de opstart van de vrijwilligerscentrale. Een afvaardiging bracht een bezoek aan de stad Genk om meer te weten te komen over de werking van het nieuwe onthaalplein en e-loket aldaar. In het kader van diverse initiatieven zijn de leden ook betrokken bij hoorzittingen en bewonersvergaderingen.”

Info: BIES100@bilzen.be

Datum: 
24/02/2017
Thema: 
Leven, Bestuur