Monumenten & Erfgoed

Achtergrondafbeelding

De Stad Bilzen werkt samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-Dienst-Oost Haspengouw en Voeren (IOED-Oost) voor monumenten en erfgoed. IOED-Oost is het lokale aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van monumenten en geïnteresseerden in onroerend erfgoed. Bij werken aan beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten kan IOED fungeren als tussenpersoon tussen de bouwheer, de gemeente en Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg.

Om er voor te zorgen dat het lokale erfgoed gevrijwaard blijft, wordt bij herstellingen en verbouwingen aan het waardevol maar niet-beschermd architecturaal erfgoed het advies van IOED gevraagd.

Onroerend erfgoed:
Bouwheren die werken willen uitvoeren aan een pand dat opgenomen is op de inventaris van het bouwkundig erfgoed nemen daarom best in een vroeg stadium contact op met de Onroerend Erfgoeddienst. De erfgoedconsulent staat steeds ter beschikking voor een plaatsbezoek en preadvies.

Beschermde monumenten:
Het bouwkundig erfgoed dat eveneens beschermd is als monument, vindt u terug in de Inventaris Beschermde Monumenten.

Voor deze gebouwen gelden naast de bepalingen voor het bouwkundig erfgoed alle juridische bepalingen uit het Monumentendecreet. Aanpassings- en verbouwingswerken aan dergelijke gebouwen zijn enkel mogelijk met een vergunning en een positief advies van het Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.

De Vlaamse overheid geeft voor werkzaamheden aan beschermde monumenten een financiële tegemoetkoming in de vorm van premies voor onderhoud en restauratie. Ook fiscale aftrek is mogelijk.

Beschermde archeologische zone:
IOED-Oost ondersteunt de Stad ook aangaande archeologie.

De historische stadskern van Bilzen is sinds 19 februari 2016 beschermd als archeologische zone. Deze erkenning betekent dat in een aantal gevallen een archeologienota moet worden opgemaakt vóórdat een stedenbouwkundige vergunning kan worden aangevraagd.

    Contactinformatie