Minirechtenonderzoek

Achtergrondafbeelding

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen in Vlaanderen stijgt, ook in Bilzen. Wij hanteren een pro-actieve benadering om de strijd tegen onderbescherming tegen te gaan. Vanuit het Sociaal Huis wordt er een rechtenonderzoek aangeboden aan kwetsbare aanstaande en/of gezinnen met jonge kinderen in samenwerking met Kind & Gezin.

Voorwaarden

We richten ons op aanstaande ouders en/of gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Procedure

De regioverpleegkundige van Kind en Gezin verwijst de gezinnen door naar het Sociaal Huis.

Een maatschappelijk werker zal een rechtenonderzoek uitvoeren aan huis of op locatie. Er zijn minstens 3 contactmomenten. Doorheen dit traject zullen er zoveel mogelijk rechten van elk gezin uitgeput worden. Gezinnen worden doorverwezen naar de juiste organisaties en krijgen ondersteuning waar nodig. Alle tips worden op maat van elk gezin in een rechtenrapport gebundeld en aan hen overhandigd.

Bedrag

Als het gezin recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming dan zal het een bon van 50€ ontvangen (met een maximum van 2 bonnen per gezin) om aankopen te doen in de sociale kruidenier Bieskruid en/of tweedehandswinkel voor kinderkleding en speelgoed Biesotiekje. Deze bon zal tijdens het tweede contactmoment worden overhandigd aan het gezin door de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.

Regelgeving

 • Decreet van 21 maart 2003 betreffende armoedebestrijding, met toevoeging artikel 18/1 subsidiering lokale kinderarmoedebestrijding op 20 december 2013
 • Op 21 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering de toekenning van de middelen in het kader van het Strategische Actieprogramma Limburg ² goed, evenals de subsidieprocedure. Gezien de gelijkaardige doelstelling van beide subsidiekanalen, wordt de subsidieprocedure voor SALK geïntegreerd in de subsidieprocedure voor lokale kinderarmoedebestrijding via het armoededecreet.   
 • Omzendbrief WVG 2014/01 van februari 2014 betreffende de subsidiering van lokale kinderarmoedebestrijding
 • Lokaal beleidsplan kinderarmoede: maximale rechtendetectie voor kinderen en hun gezinnen d.m.v. actieve toeleiding van Kind en Gezin naar het Sociaal Huis.

Contactinformatie

 • Sociaal huis

  Sociaal Huis

  Hospitaalstraat 15
  3740 Bilzen

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 16 uur (Op afspraak)
  • Morgen open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 15 uur (Op afspraak)
  Alle openingsuren