Minder Mobielen Centrale zoekt versterking

Omdat het aantal gebruikers fors blijft stijgen zijn het Sociaal Huis en de Bilzerse vrijwilligerscentrale op zoek naar personen die over een wagen beschikken en minder mobiele stadsgenoten naar familie, de winkel of de dokter willen brengen. De chauffeurs ontvangen een kilometervergoeding en er wordt een verzekering voor hen geregeld. Wie zich engageert voor de MMC bepaalt zelf wanneer hij wordt ingeschakeld. Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanmelden bij het Sociaal Huis.

Contactinformatie