logo bilzen

Nieuws

7-12 - Werken...
5-12 - Nieuwe...

Facebook

Milieubarometer

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ houdt de stad een milieubarometer bij. Deze geeft de toestand van het milieu op niveau van de stad weer en is een bijkomend middel om het milieubeleid van de stad uit te stippelen en bij te sturen.  De stad koos een 20-tal milieu-indicatoren, m.b.t. de eigen diensten en de bevolking. Jaarlijks wordt de milieubarometer aangevuld met de meest recente gegevens, zodat de evolutie van de indicatoren in beeld wordt gebracht. De indicatoren zijn onderverdeeld in verschillende thema’s zoals afval, energie, water, natuur,… en hebben bv. betrekking op het energieverbruik van zowel de bevolking als de gemeentelijke diensten, waterverbruik en waterkwaliteit, hoeveelheden geproduceerde afval,…

Uit de recenste cijfers blijkt bv. dat:
-    de hoeveelheid kringloopgoederen, die worden hergebruikt, stijgt,
-    de bebouwde oppervlakte jaarlijks een beetje toeneemt,
-    het leidingwatergebruik per aangesloten inwoner daalt in de loop der jaren,
-    het restafval per inwoner een lichte stijging kende de voorbije jaren.