Online aanvragen

Wil u iets melden aan de stad of heeft u een probleem geconstateerd, dan kan u hier terecht.

Procedure

De stad heeft verschillende meldpunten:

  • u kan uw melding hier online ingeven
  • of u kan ervoor kiezen om de meldingskaart van de Dertien in te vullen en op te sturen

Meldingen betreffende straatverlichting en gewestelijke weginfrastructuur kan u rechtstreeks doen via de website van de desbetreffende instanties.

Online aanvragen

Contactinformatie