Online aanvragen

Wil u iets melden aan de stad of heeft u een probleem geconstateerd, dan kan u hier terecht.

Procedure

De stad heeft verschillende meldpunten:

  • een melding voor de stad kan u hier online ingeven
  • u kan er ook voor kiezen om de meldingskaart van de Dertien in te vullen en op te sturen
  • meldingen betreffende straatverlichting en gewestelijke weginfrastructuur kan u rechtstreeks ingeven via de website van de desbetreffende instanties
  • meldingen voor de Watergroep kan u hier online ingeven
Online aanvragen

Contactinformatie