logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Lokaal sociaal beleid

Stedelijke Toegankelijkheidsadviesraad (STAR): deze adviesraad streeft in haar beleid naar de realisatie van een integrale toegankelijke leefomgeving. Hierbij tracht ze ieders noden op het vlak van toegankelijkheid beter te integreren in de normale maatschappelijke voorzieningen als gezin, onderwijs, tewerkstelling, vervoer, gebouwen van openbaar nut… Toegankelijkheid mag niet meer gezien worden als een geheel van specifieke aanpassingen voor alleen maar personen met een handicap. De adviesraad pleit voor een integrale benadering van de problematiek.

Info: www.toegankelijkbilzen.com