Lokaal Opvang Initiatief Bilzen (LOI)

Achtergrondafbeelding

Voor haar toegewezen asielzoekers wiens asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard, organiseert het Sociaal Huis lokale opvanginitiatieven.

Procedure

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid. De Belgische staat onderzoekt tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Voor haar toegewezen asielzoekers wiens asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard, organiseert het Sociaal Huis in opdracht van het Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) lokale opvanginitiatieven (LOI). In een Lokaal Opvanginitiatief wordt materiële hulp verleend aan asielzoekers en andere vreemdelingen die recht hebben op opvang overeenkomstig de Opvangwet van 12 januari 2007.

Concreet voorziet het Lokaal Opvanginitiatief gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, waarbij de bewoner zelf instaat voor zijn dagelijkse basisbehoeften. De bewoner krijgt van het Sociaal Huis sociale en medische begeleiding en materiële steun.

Als de asielprocedure is afgelopen, moet de asielzoeker de woning van het LOI verlaten, ongeacht of hij/zij in België mag blijven of het land moet verlaten.

Contactinformatie