Online aanvragen

Een kampvuur organiseren in Bilzen mag als u daarvoor goedkeuring hebt van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

  • Brandstapel droog houden tot het aansteken.
  • Enkel onbehandeld hout verbranden.
  • Verantwoordelijke aanstellen die bij het kampvuur blijft tot het gedoofd is.
  • Aanwezigheid van 2 ABC-poederblussers van 6 kg.
  • Aanwezigheid van emmers water en op de waterleiding aangesloten waterslang.
  • Kampvuur moet stipt 24.00 uur gedoofd zijn.
  • Verboden te slapen rond het kampvuur.

Procedure

De Bilzerse brandweer kan steeds ter plaatse komen voor een inspectie.

Jeugdverenigingen op kamp in Bilzen die een kampvuur willen organiseren geven dit door aan de desbetreffende kampuitbater.

Online aanvragen

Contactinformatie