Online aanvragen

Wij zijn de Jeugdraad! Een geëngageerd team van jongeren tussen de 16 en 30 jaar die elk op zijn manier expert is in de Bilzerse jeugd. Samen bewaren en verdedigen we de belangen van de Bilzerse jeugd a.d.h. adviezen, activiteiten of ludieke acties.

Advies geven

De Jeugdraad is het officiële, onafhankelijke adviesorgaan van het gemeentebestuur. Advies geven over alles wat kinderen, jongeren, jeugdinitiatieven en jeugdwerk aanbelangt is de hoofdtaak van de Jeugdraad. Dit kan enerzijds op vraag van het college van burgemeester en schepenen, maar de jeugdraad kan anderzijds ook op eigen initiatief advies uitbrengen of ideee╠łn voorstellen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen, jongeren en jeugdbeleid.

Informeren en netwerken

De Jeugdraad is het ideale forum om informatie te verspreiden en uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Het is daarom hun  opdracht lokale jongeren te informeren over het Bilzerse jeugdbeleid.

Activiteiten organiseren

De jeugdraad heeft eveneens als doel het bevorderen van de organisatie en coördinatie van activiteiten en het contact tussen alle jongeren. Dit ongeacht hun nationaliteit, gender, geaardheid, afkomst, plaats in de maatschappij of lidmaatschap van een jeugdwerkinitiatief. Om de spreekbuis te kunnen zijn van alle kinderen en jongeren dient de Jeugdraad zich te profileren door zelf activiteiten te organiseren. Op die manier wordt participatie gestimuleerd, netwerken verstrekt en het Bilzers Jeugdbeleid op de kaart gezet.

Klassiekers zijn Dag van de Jeugdbeweging en de Nacht van de Leiding. De Dag van de Jeugdbeweging zet het jeugdwerk in de kijker en alle leden van de Bilzerse jeugdverenigingen worden dan getrakteerd op een hotdogs op de markt. Ook de Nacht van de Leiding, een quiz en een spetterende afterparty, is een vaste waarde binnen het Bilzerse jeugdwerk.

Bestuursleden

De Jeugdraad kan maandelijks samenkomen, met een minimum van zes keer per jaar. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, Maarten Vandebeeck, of de ondervoorzitter, Jef Goemans . Iedere geïnteresseerde jongere kan lid worden van de Jeugdraad vanaf het jaar waarin  de leeftijd van 16 jaar bereikt wordt. De jongere moet gedomicilieerd zijn in groot-Bilzen of een sterk engagement kunnen aantonen binnen het Bilzerse jeugdbeleid. Kandidaten worden na hun motivatie en anonieme stemming d.m.v. tweederde meerderheid officieel lid van de Jeugdraad.

Lijst van bestuursleden:

 • Maarten Vandebeeck (VZ)
 • Jef Goemans (OVZ)
 • Laura Lenaerts
 • Daan Duchateau
 • Elien Nelissen
 • Steff Debruyne
 • Yana Vanhees
 • Axl Boelen
 • Mattias Oben
 • Jake Dodgson
 • Robin ‘Chokri’ Mathys
 • Milan Evens
 • Joel Jeegers
 • Wout Vanroy
 • Stan Vanherle
 • Wout Cleuren
 • Nicolas Adams
  Online aanvragen

  Contactinformatie