Islamitisch Offerfeest

In kader van het Islamitisch Offerfeest wil de Stad Bilzen graag volgende informatie geven:

 • Onverdoofd slachten is verboden.
 • Slachten onder elektro-narcose kan enkel plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijke erkende slachtplaats. Thuisslachtingen zijn absoluut uit den boze.
 • U heeft een slachtbrief nodig om in orde te zijn met de regelgeving. Om een slachtbrief te kopen dient u een afspraak te maken bij de milieudienst van de stad Bilzen.
 • Wenst u een familie elders in de wereld een schaap te schenken voor het Offerfeest? Wereldwijd zijn er verschillende organisaties die namens u uw offer in een ander land slachten.

Aanvraag slachtbrief

Om een dier te slachten heeft u een slachtbrief, afgeleverd door het stadsbestuur, nodig.

Een slachtbrief kopen kan enkel op afspraak bij de milieudienst van de stad Bilzen (schureveld 19, 3740 Bilzen ) en dat op een van de volgende dagen:

 • Maandag 27 juli 2020
 • Dinsdag 28 juli 2020
 • Woensdag 29 juli 2020
 • Donderdag 30 juli 2020

Breng uw identiteitskaart, het oormerknummer en het beslagnummer van het dier mee.

Belangrijke info

 • Een slachtbrief voor kost 10 euro
 • Per slachtsbrief kan u één dier laten slachten
 • Slachtbrieven worden enkel verkocht aan Bilzenaren, op vertoon van de identiteitskaart

Met vragen kan u terecht bij milieu@bilzen.be of tel. 089 51 93 03