Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Achtergrondafbeelding

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een éénmalige premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de installatiepremie dak- en thuislozen als u als dakloze permanent een woning betrekt die uw hoofdverblijfplaats wordt. Andere voorwaarden zijn:

 • U ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • U heeft een woning gevonden en bent daardoor niet langer dakloos. U bent dakloos als u op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die u voorlopig opvangt, in de gevangenis verblijft of in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
 • U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen.
 • U heeft nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

Als Bilzen uw gewoonlijke verblijfplaats is, dient u een mondelinge of schriftelijke aanvraag in bij het Sociaal Huis.

Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis voert een sociaal onderzoek uit om na te gaan of u aan alle toekenningsvoorwaarden voor de installatiepremie voldoet en beoordeelt of u dakloos was voordat u uw woning betrok.

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
 • Uw huurcontract.
 • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden.

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’.

Regelgeving

 • Artikel 14, §3 Leefloonwet van 26 mei 2002.
 • Artikel 57bis OCMW-wet van 8 juli 1976.
 • Artikel 9 Leefloonbesluit van 11 juli 2002.
 • Koninklijk besluit tot toekenning van een installatiepremie door het OCMW aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen van 21 september 2004.

Contactinformatie