logo bilzen

Nieuws

7-12 - Werken...
5-12 - Nieuwe...

Facebook

Inspraak in beleid

De seniorenadviesraad (SAR) bestaat uit afgevaardigden van de seniorenverenigingen en de niet-verenigde senioren, aangevuld met experten (schepen van senioren, seniorenambtenaar, afgevaardigden van het OCMW en van de Dienst Welzijn). Bekijk hier de samenstelling

Het dagelijks bestuur van de SAR komt maandelijks samen om te debatteren over thema’s die de senioren aanbelangen: vb. mobiliteit, veiligheid, wonen, vrije tijd en communicatie.  Bekijk hier de samenstelling

Om elk thema grondig te kunnen behandelen zijn er werkgroepen opgericht. Hierin zetelen leden van de SAR en vrijwilligers van de Seniorendienst. Alles wordt gecoördineerd door de seniorenambtenaar. De seniorenadviesraad heeft een adviserende rol naar het stadsbestuur.  Onze werkgroepen bestaan uit 5 verschillende onderdelen:

  • werkgroep actief ouder worden: 3de maandag van de maand om 10 uur in het SAC
  • werkgroep mobiliteit & veiligheid: 3de maandag van de maand om 11 uur in het SAC
  • werkgroep communicatie: 3de dinsdag van de maand om 14 uur in het SAC
  • werkgroep vrije tijd: 3de dinsdag van de maand om 15 uur in het SAC
  • werkgroep wonen: 3de dinsdag van de maand om 16 uur in het SAC