Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking

Achtergrondafbeelding

U krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) toegekend als uw verdienvermogen door uw handicap tot 1/3 is verminderd.

Voorwaarden

  • Minimumleeftijd 21 jaar.
  • Verdienvermogen tot 1/3 verminderd en uw inkomen bepaalde grens niet overschrijdt.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en werkelijk in België verblijven.
  • Uw handicap is tijdelijk of permanent erkend door de artsen van de Directie – Generaal voor Personen met een handicap.

Procedure

De aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming kunt u indienen vanaf de maand waarin u 20 jaar wordt.

Aanvraag online indienen:
U kunt de aanvraag ook online doen door met uw identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be.  De Directie – Generaal voor Personen met een handicap neemt dan contact op met uw behandelend arts voor de nodige informatie. Er volgt een medische controle en ook administratief wordt onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden.

U ontvangt een brief met de beslissing.

Aanvraag bij het Sociaal Huis indienen:
U kunt de aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming ook indienen bij het team Individuele Dienstverlening in het Sociaal Huis. Breng dan uw identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van uw behandelende arts mee.

Bedrag

Voor het bedrag dat u als inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt, wordt rekening gehouden met uw inkomsten en het inkomen van de mensen met wie u een huishouden vormt. Er zijn bepaalde vrijstellingen op die inkomsten.

Contactinformatie