Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Achtergrondafbeelding

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid, onder bepaalde voorwaarden, garandeert aan pensioengerechtigden. De InkomensGarantie voor Ouderen wordt toegekend en uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Of u recht heeft op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

U moet verder aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 65 jaar zijn.
  • Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn, een subsidiaire beschermingsstatus hebben, erkend vluchteling of staatloze zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • Verblijven in België. Een verblijf in het buitenland kan voor maximum 29 dagen (in één of meerdere keren).

Procedure

Als u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon ontvangt, wordt automatisch onderzocht of u recht heeft op de IGO.

Behoort u niet tot één van deze categorieën, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis, team Individuele Dienstverlening of rechtstreeks bij de Federale Pensioendienst.

Bedrag

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie en het inkomen van het gezin.

U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.

Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

Meer informatie over de berekening van het bedrag van de IGO vindt u hiernaast terug.

Contactinformatie