Info voor zorgverleners

Achtergrondafbeelding

Beide vaccinatiecentra van onze eerstelijnszone zijn operationeel. Zorgprofessionals, eerstelijnszorgverleners en medewerkers van de vaccinatiecentra komen hierbij het eerst aan de beurt. Voorlopig vinden de vaccinaties plaats op dinsdagen en donderdagen, de verdere planning is afhankelijk van de levering van de vaccins.

1. Sta ik op de lijst?

Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk dat de vaccinatielijsten met gegevens van de prioritaire groepen correct en volledig zijn. De lijsten worden enerzijds samengesteld op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers. Daarnaast werd in elke eerstelijnszone een netwerk van liaisons uitgebouwd per beroepsgroep of cluster. Zij zijn het aanspreekpunt voor uw beroepsgroep en kunnen individuele personen toevoegen aan de lijst.

Als uw naam zou ontbreken op de lijst en u toch behoort tot de vooropgestelde prioritaire groepen, dan kan u dit bij uw liaisons signaleren. Zo wordt u – na goedkeuring - alsnog uitgenodigd voor vaccinatie. De inenting gebeurt steeds in het vaccinatiecentrum van de gemeente waar uw domicilie-adres staat.

Staat mijn naam op de lijst?

Controleer of uw naam op de lijst staat door met uw eID of itsme in te loggen op https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst.

Wanneer er in het groen staat dat u bent toegevoegd aan de lijst, zal u eerstdaags een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. U kan dit steeds nakijken op uw burgerprofiel van de Vlaamse Overheid. Surf daarvoor naar https://burgerprofiel.vlaanderen.be/.

TIP: wanneer u de melding 'geen toegang' krijgt, klikt u best op 'opnieuw proberen'. Gebruik best geen Internet Explorer als browser.

Staat u niet op de lijst?

Als uw naam (nog) niet op de lijst staat en u toch denkt dat u erop zou moeten staan, dan kan u hiervan melding maken bij de liaison van uw beroepsgroep. Bezorg uw aanvraag telefonisch of via e-mail en toon daarbij aan dat u actief bent in uw beroepsgroep en licht de reden waarom u voor prioritaire vaccinatie uitgenodigd moet worden toe.

U kan de contactgegevens van uw liaisons vinden via https://vivel.be/liaisons/.

Op basis van uw motivatie en na goedkeuring van de populatiemanager van de eerstelijnszone kan u toegevoegd worden aan de lijst. U wordt dan alsnog opgeroepen voor vaccinatie. Na aanvraag kan het tot 5 werkdagen duren alvorens u een antwoord ontvangt.

Graag maken we u attent op bovenstaande. Gelieve dit bericht te delen met zoveel mogelijk zorgverleners, zo kunnen we ervoor zorgen dat de vaccinatielijst zo accuraat mogelijk is.

 

2. Hulpmiddelen voor zorgprofessionals

Om te komen tot groepsimmuniteit is het belangrijk dat 70% van onze inwoners, doorheen alle lagen van de bevolking, zich laten vaccineren. Er zullen ongetwijfeld nog heel wat mensen met vragen zitten, waarmee ze bij u als zorgprofessional te rade komen.

Om u te ondersteunen, bezorgen we u graag enkele bronnen met betrouwbare informatie op maat van verschillende doelgroepen:

-          Informatie voor hulpverleners:

  • Onlangs organiseerden de Limburgse eerstelijnszones i.s.m. Logo Limburg enkele webinars rond de Covid-19-vaccinatie:
    • Wat met mijn Covid-19-vaccinatie als zorgverlener?
    • Feiten en fabels rond de Covid-19-vaccinatie
    • Hoe motiveert u mensen om zich te laten vaccineren en de Covid-19-maatregelen te blijven volgen?

Deze kan u hier herbekijken.  

-          Algemene sensibilisatiematerialen:

Dit is bijvoorbeeld de algemene folder die iedereen, samen met de uitnodigingsbrief, zal ontvangen. Deze algemene folder werd ook opgesteld in beeldtaal.  

Hier verschijnen binnenkort ook enkele vertaalde versies van de algemene folder.

  • Informatie in eenvoudige taal: in samenwerking met Basiseducatie en Zuidpoort Gent slaagde de organisatie Wablieft er in om heel wat materialen om te zetten naar eenvoudige taal/beeldtaal voor mensen die minder taalvaardig zijn. Alle materialen kan u hier vinden.
  • Informatie in verschillende talen: op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering kan u informatie over de coronavaccinatie in een 20-tal talen vinden. 

Bijna dagelijks komen er nieuwe materialen bij of veranderen er richtlijnen. Print deze materialen dus nooit in grote aantallen af, maar download ze steeds online voor de meest recente versie.

Meer info kan u steeds terugvinden op https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn.