Indicatiestelling Vlaamse Zorgverzekering

Achtergrondafbeelding

De Vlaamse Zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden (langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen), die thuis of in een residentiële voorziening verblijven, een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro.

Voorwaarden

Woont u thuis en heeft u een geldig attest met minstens een van de volgende scores, dan komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming voor mantel-en thuiszorg:

 • Minstens de score B op de katz-schaal in de thuisverpleging.
 • Minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg).
 • Minstens de score 15 op de medisch–sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
 • Minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf.
 • Minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dit attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust –en verzorgingstehuis naar een thuissituatie.
 • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal.
 • Kine -E-attest.

Beschikt u niet over een van deze attesten, dan kunt u beroep doen op een gemachtigde indicatiesteller van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. Deze geeft u een score op de BEL-profielschaal, waarbij u minimaal 35 punten moet behalen.

Procedure

De Vlaamse Zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden (langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen), die thuis of in een residentiële voorziening verblijven, een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro. U kunt de tegemoetkoming vrij besteden en hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Een gemachtigd indicatiesteller van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten of de vertegenwoordiger van een erkende dienst voor gezinszorg, vult het aanvraagformulier in en geeft u een score aan de hand van de BEL-profielschaal. Indien u bent aangesloten bij de NMBS, zal een gemachtigd indicatiesteller van het OCMW het aanvraagformulier invullen en u een score geven aan de hand van de BEL-profielschaal.

Bedrag

€ 130,00 per maand

Uitzonderingen

Bij een opname in het woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte.

Regelgeving

Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 24 juni 2005 en 25 november 2005.

Contactinformatie

 • Sociaal huis

  Sociaal Huis

  Hospitaalstraat 15
  3740 Bilzen

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 16 uur (Op afspraak)
  • Morgen open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 16 uur (Op afspraak)
  Alle openingsuren