Om de overlast van wildplassen, vernielingen, sluikstorten of nachtlawaai zoveel mogelijk te vermijden, heeft stad Bilzen in 2011 een reglement voor Gemeentelijke Administratieve Sancties uitgewerkt, dat na evaluatie in april 2020 is gewijzigd. Het GAS-reglement focust op preventie en sensibilisering en fungeert als stok achter de deur bij ernstige en herhaaldelijke overtredingen van het reglement.

Bekijk het GAS-reglement van stad Bilzen

Update 1 april 2020
Vanaf 01/04 worden ook de maximum boetes verhoogd naar 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen en wordt de leeftijdsgrens verlaagd van 16 naar 14 jaar.

Update 30 maart 2021
Ingevolge nieuwe regelgeving werd artikel 17 betreffende dronevluchten boven het grondgebied van Bilzen gewijzigd.

Procedure bij overtreding GAS-reglement
De politie of een gemeentelijk vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal of bestuurlijk verslag naar de sanctionerende ambtenaar. De betrokken overtreder ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren.

Ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen
Als de overtreder van het GAS-reglement een minderjarige is, kan de sanctionerend ambtenaar een gesprek met de ouders van de minderjarige overtreder aangaan om te polsen naar opvoedkundige maatregelen die zij opleggen. Daarna beslist de ambtenaar al dan niet een procedure te starten. Ouderlijke betrokkenheid is niet verplicht.

Bemiddeling bij overtreding GAS-reglement
Een overtreder van het GAS-reglement heeft door de tussenkomst van een bemiddelaar de mogelijkheid om de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of een conflict te laten bedaren.

De bemiddeling is verplicht voor minderjarigen en kan worden opgelegd bij meerderjarigen wanneer deze hiermee instemmen en een slachtoffer is geïdentificeerd.

Gemeenschapsdienst: prestatie van algemeen belang voor de gemeenschap
De overtreder kan een gemeenschapsdienst worden opgelegd. Die prestatie van algemeen belang voor de gemeenschap kan bestaan uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente en uitgevoerd voor een gemeentedienst.

Geldboete
Er kan enkel een geldboete worden opgelegd als:

  • Er geen aanleiding bestaat tot bemiddeling of gemeenschapsdienst.
  • Bemiddeling niet slaagt.
  • Gemeenschapsdienst niet volgens de afspraken wordt uitgevoerd.

De overtreder ontvangt in dat geval een beslissing van de sanctionerende ambtenaar tot het opleggen van een boete, samen met een overschrijvingsformulier.  De maximumboete bedraagt 175 euro voor minderjarigen vanaf 14 jaar en 350 euro voor overtreders vanaf 18 jaar.

De overtreder kan binnen 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na deze termijn is de beslissing van de sanctionerend ambtenaar definitief.


Contactinformatie