Financiële tussenkomst voor vrijetijdsactiviteiten

Achtergrondafbeelding

Als u het moeilijk heeft om de deelname aan socio- culturele of sportieve activiteiten te betalen, kunt u in bepaalde situaties een financiële tussenkomst voor vrijetijdsactiviteiten aanvragen. Lidgelden jeugdbewegingen, vakantiekampen jeugdbewegingen, lidgeld sportclubs … horen hier bijvoorbeeld bij. De maximum jaarlijkse tussenkomst bedraagt voor minderjarigen € 150,00 per kind en voor meerderjarigen € 50,00 per persoon.

Procedure

Om een financiële tussenkomst voor vrijetijdsactiviteiten aan te vragen, kunt u terecht bij het Sociaal Huis .

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat 1 keer per maand zitting houdt, beslist over de de financiële tussenkomst voor vrijetijdsactiviteiten.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden van ieder meerderjarig gezinslid.
  • Facturen, schriftelijke aanvragen /bevestigingen betalingen lidmaatschap.
  • Indien noodzakelijk: beschikking van toelaatbaarheid tot de collectieve schuldenregeling.

Regelgeving

  • KB 10/01/2017 betreffende de maatregelen ter bevordering van participatie en sociale activering van gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  • Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de maatschappelijke participatie van kansarme jongeren – besluit van 16/09/2015.
  • Reglement inzake toekenning van een tussenkomst Fonds voor participatie en sociale activering – OCMW Bilzen dd. 01/10/2016.

Contactinformatie