Financiële tussenkomst voetverzorging

Achtergrondafbeelding

Het Team Zorg en Bemiddeling van het Sociaal Huis verleent maximaal 4 keer per jaar een tussenkomst in uw kosten voor voetverzorging.

Procedure

U kunt de financiële tussenkomst voor voetverzorging aanvragen in het Sociaal Huis of bij een huisbezoek.

Als u de tussenkomst krijgt toegekend, ontvangt u een pedicurekaart waarop het bedrag van de tussenkomst staat. De tussenkomst dient de pedicure in mindering te brengen op de aangerekende prestatie per voetverzorging. Uw pedicure houdt de kaart bij en dient deze voor 31 december van het lopende jaar in bij het Sociaal Huis. In de loop van januari ontvangt de pedicure de toegekende tussenkomst van het Sociaal Huis.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Uw laatste aanslagbiljet personenbelastingen of uw laatste pensioenfiche.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen (voor alleenstaanden onder € 12 328,68 op jaarbasis, voor samenwonenden onder € 15 014,76 euro op jaarbasis) en gezinssituatie en varieert tussen € 3,44 en € 5,74.

Contactinformatie