Financiële tussenkomst in babyvoeding

Achtergrondafbeelding

De geboorte van uw baby zorgt voor extra uitgaven. In de totale babyuitzet kan de aankoop van babyvoeding (vooral eerste leeftijdsmelk) een noodzakelijke, maar kostelijke uitgave betekenen voor jonge (alleenstaande) ouders. U kunt dan een financiële tussenkomst voor eerste leeftijdsmelk, tweede leeftijdsmelk, babyvoeding in potjes … aanvragen bij het Sociaal Huis.

Procedure

Om een financiële tussenkomst in babyvoeding aan te vragen, kunt u terecht bij het het Sociaal Huis.

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat 1 keer per maand zitting houdt, beslist over de de financiële tussenkomst voor babyvoeding. De individuele tussenkomst wordt verleend voor maximaal 6 maanden. De beslissing tot tussenkomst is hernieuwbaar met telkens 6 maanden.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden van ieder meerderjarig gezinslid.
  • Aankoopbewijzen van babyvoeding bij apotheek of winkels.
  • Indien noodzakelijk: beschikking van toelaatbaarheid tot de collectieve schuldenregeling.

Regelgeving

  • KB 10/01/2017 betreffende de maatregelen ter bevordering van participatie en sociale activering van gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  • Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de maatschappelijke participatie van kansarme jongeren – besluit van 16/09/2015.
  • Reglement inzake toekenning van een tussenkomst Fonds voor participatie en sociale activering – OCMW Bilzen dd. 01/10/2016.

Contactinformatie