FAQ Evenementenloket

Achtergrondafbeelding

Overzicht evenementen: wat kan, wat mag bij de organisatie van evenementen vanaf 26 november.

Vanaf 26 november gelden er nieuwe coronamaatregelen. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen. 

 • Tot 50 personen binnen of 100 personen buiten is er geen Covid Safe ticket verplicht maar wel mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
 • Binnen kunnen evenementen enkel doorgaan met een zittend publiek. Evenementen (concerten) met staand publiek kunnen niet.
 • Buiten gelden de modaliteiten van de horeca (sluitingsuur van 23u tot 5u) en dient 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de gezelschappen.
 • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket en voorafgaande toelating van lokaal bestuur verplicht.

 

Denk bij de organisatie van uw evenement steeds aan de volgende gouden basisregels:

 • Zorg voor een goede ventilatie. Vanaf 1 oktober is een CO2-meter verplicht in iedere besloten ruimte binnen een infrastructuur waar evenementen/activiteiten plaatsvinden. de luchtkwaliteitrichtnorm van 900 ppm CO2 mag niet overschreden worden.
 • Voorzie voldoende mogelijkheden om handen te wassen en te ontsmetten.
 • Ontsmet regelmatig ‘high touch’ oppervlakken (klinken, stoelen, tafels, betaalterminal,…).
 • Hou bij aanbod van catering bij evenementen rekening met het horecaprotocol
 • Zorg voor duidelijke communicatie met je bezoekers over de geldende maatregelen (affichering en sensibilisering).

Wilt u of uw vereniging een evenement organiseren, dien dan voortaan uw evenement in via het digitaal evenementenloket.
Dit loket helpt u ook graag verder wanneer u vragen hebt over de organisatie van uw evenement of activiteit, en bekijkt samen met u wat mogelijk is bij de heropstart van de event- en cultuursector.

Tijdens een evenement is het toegelaten om catering (drank en/of eten) te serveren en te nuttigen op voorwaarde dat het horecaprotocol correct wordt toegepast. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens
evenementen moeten minimaal de volgende regels worden nageleefd:

 • Maximum 6 personen, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, per tafel.  Deze beperking geldt niet binnen binnen eenzelfde huishouden.
 • Minstens 1,5 meter tussen de verschillende gezelschappen.
 • Zowel bediening aan tafel als afhaal zijn toegelaten.
 • Buffetten zijn toegestaan.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzonderdering van éénmanszaken.
 • Het geluidsniveau van 80 decibels kan overschreden worden.
 • Mondmasker is verplicht bij het verlaten van de tafel.
 • Consumpties kunnen enkel zittend aan tafel genuttigd worden.

Vanaf 26  november gelden er nieuwe coronamaatregelen. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.  Coronaproof organiseren

 

Het organiseren van een afhaalservice is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • het bereiden van maaltijden gebeurt volgens het 'horecaprotocol' (aantal personen in de keuken beperken, mondmaskerplicht, handhygiëne,...)
 • we adviseren sterk om het afhalen van de maaltijden coronaproof te oganiseren (afstand houden, duidelijke communicatie over tijdstip afhaling, mondmaskerplicht, handhygiëne,...)

Vanaf 26 november gelden er nieuwe coronamaatregelen. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

 • Tot 50 personen binnen of 100 personen buiten is er geen Covid Safe ticket verplicht maar wel mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
 • Binnen kunnen evenementen enkel doorgaan met een zittend publiek. Evenementen (concerten) met staand publiek kunnen niet.
 • Buiten gelden de modaliteiten van de horeca (sluitingsuur van 23u tot 5u) en dient 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de gezelschappen.
 • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket en voorafgaande toelating van lokaal bestuur verplicht.

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een Covid Safe Ticket aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden.  

U krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

 • u bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: u bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
 • u hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
 • u hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
 • u hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Hoe kan u het Covid Safe Ticket aanvragen?

Het Covid Safe Ticket gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat. Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -procedure voor het Covid Safe Ticket.

 • Het Covid Safe Ticket is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld Itsme).
 • Het Covid Safe Ticket kan u ook per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd: Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19 uur op weekdagen).

Bij toegang tot een evenement dat gebruik maakt van het Covid Safe Ticket wordt uw identiteit samen met het ticket gecontroleerd. Dit omdat het ticket strikt persoonlijk is. De controle van uw identiteit kan via uw identiteitskaart of rijbewijs. Hou deze dus klaar bij binnenkomst.

Opgelet: uw blauw vaccinatiekaartje geldt niet als vaccinatiebewijs, u moet wel degelijk in het bezit zijn van een officieel Coronacertificaat/Covid Safe Ticket.

Info voor organisatoren:

 • Het scannen van het Covid Safe Ticket gebeurt via de COVIDscanBE-applicatie die u gratis kunt downloaden.
 • Het Covid Safe Ticket is persoonlijk: de organisator moet ook de identiteit van de eigenaar controleren. De controles van het Covid Safe Ticket en de identiteit moeten gebeuren door:
  • de personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Dat kunnen ook stewards zijn voor zover ze instaan voor de toegangscontrole;
  • het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
 • Dat moet een controle zijn van een identiteitsdocument met biometrische gegevens. Een rijbewijs mag dus ook.
 • De stewards die scannen moeten ouder zijn dan 18 jaar en de namen van deze stewards die toegangscontrole doen moeten op voorhand doorgegeven worden aan evenementenloket.
 • Als het evenement een verblijf/camping organiseert, moet de organisator één keer per dag de geldigheid van het Covid Safe Ticket controleren.
 • Als de geldigheid van het Covid Safe Ticket vervallen is, moet de bezoeker zich laten hertesten voor hij of zij tot het terrein kan worden toegelaten.
 • De organisator kan, maar is niet verplicht om testfaciliteiten ter beschikking te stellen. Alle testen moeten wel afgenomen worden door wettelijk bevoegde professionelen.
 • Het Covid Safe Ticket is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Meer informatie over hoe je het Covid safe ticket gebruikt vindt u hier.

 

Ondersteuning stad Bilzen

Wil u gebruik maken van het CST voor de organisatie van uw evenement, dan kan je terecht bij het evenementenloket met al uw vragen. Hier kan u ook terecht met uw vragen over de ondersteuning die de stad u kan bieden.

Het Covid Safe Ticket gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat. Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -procedure voor het CST.

 • Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
 • Het CST/certificaat voor vaccinatie kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd: Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen).
 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, behalve in de private woonst.
 • Huwelijken en begrafenissen (koffietafel) kunnen wel binnen doorgaan.
 • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket verplicht van zodra de wetgeving dit toelaat en geldt de mondmaskerplicht.
 • Dit geldt ook voor private bijeenkomsten in de private woonst indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten (cateraar). Deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.
 • Private bijeenkomsten in kleine toeristische logies kunnen met 15 personen (kinderen onder 12 jaar worden meegerekend). • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, behalve in de private woonst.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens de activiteiten moet rekening gehouden worden met onderstaande richtlijnen:

 1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 2. een maximum van 6 personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  Deze beperking geldt niet voor personen van hetzelfde huihouden.
 3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 4. elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 5 en 6 en behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
 5. buffetten zijn toegestaan;
 6. afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden.

Tip: wist u dat de stad Bilzen ook een breed aanbod aan zaalinfrastructuur heeft waar ook u gebruik van kan maken? Neem zeker een kijkje op de webpagina zalenverhuur voor alle informatie.

Het dragen van een mondmasker op evenementen is verplicht voor zowel medewerkers als bezoekers bij circulatie op het evenement. 

Vanaf 20 november is er voor  alle evenementen een mondmakerplicht voor iedereen vanaf 10 jaar.


Er geldt daarnaast vanaf 26 november een mondmaskerplicht (vanaf 10 jaar) op volgende plaatsen:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de publieke binnenruimtes van culturele instellingen, feestzalen, sportinrichtingen (ook fitnesscentra), in de recreatieve- en evenementensector;
 • in de gebouwen voor erediensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten
 • bij verplaatsingen in gerechtsgebouwen, ook in de zittingszalen
 • in de horeca, voor het personeel en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • wanneer u een bezoek brengt aan een locatie waar het CST gevraagd wordt;
 • in discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik van certificeerde negatieve zelftesten (wordt momenteel verder uitgewerkt).

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Sensibilisering en communicatie zijn meer dan ooit belangrijk bij de organisatie van een evenement. Zorg ervoor dat bezoekers, artiesten en medewerkers op de hoogte zijn van de geldende maatregelen en hier regelmatig aan herinnerd worden (zowel voor, tijdens als na het evenement).

Tip: Stel een duidelijk draaiboek op over uw activiteit en volg dit strikt op. Dat draaiboek is namelijk het belangrijkste bewijs dat de organisatie als ‘goede huisvader’ heeft gehandeld. 

U mag een publiek toegankelijk evenement organiseren op privéterrein. U moet hiervoor een evenementenaanvraag indienen. 

Vanaf 100 personen buiten, is het Covid Safe Ticket verplicht.  Ook geldt er mondmaskerplicht vanaf 10 jaar ongeacht het aantal personen. 

Organiseert u geen openbaar toegankelijk evenement, dan moet u geen evenementenaanvraag indienen.

Ja, hierin dient u de Vlarem-wetgeving te volgen.
Biedt u catering aan tijdens uw evenement, dan moet het horecaprotocol gevolgd worden.

We raden sterk aan om het geluidsniveau tot het minimum te beperken om de verspreiding van aerosols, ten gevolge van te luid babbelen, in te perken.

Neen,  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

Neen, het is niet langer verplicht om samen te werken met een professionele cateraar voor het bereiden van maaltijden voor restaurantdagen, horeca-aanbod tijdens activiteiten of zelfs bereidingen tijdens jeugd- en sportkampen.

Wel dient men rekening te houden met de geldend coronamaatregelen.

Heeft u  een Covid Safe Ticket nodig voor een minderjarige? Dat kan via de Itsme-app van de ouder of via een digitale sleutel die u maakt met de identiteitskaart van de minderjarige.

Het volledige stappenplan vindt u op https://www.bilzen.be/coronamaatregelen.