Download via Mijn DOSSIER

Achtergrondafbeelding

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.

Hieronder vindt u een overzicht van de 10 attesten die via Mijn DOSSIER online beschikbaar zijn:

  • Uittreksel uit de registers
  • Attest van hoofdverblijfplaats (= woonst)
  • Attest van hoofdverblijfplaats (= woonst) met historiek
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van kiesregister
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid (= laatste wilsbeschikking bij overlijden)

De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

OPGELET: Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente software kan u hier vinden: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen. Voor u toegang krijgt tot uw gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

Contactinformatie