logo bilzen

Nieuws

17-11 - Zware...
13-11 - Werken...

Facebook

Dieren

Onder de noemer DierenARK Limburg sensibiliseert het provinciebestuur de Limburgers om op een verantwoorde manier om te gaan met dieren. Dieren hebben een positief effect op mensen. Ze spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn meestal aangenaam gezelschap. Maar een dier in huis halen, brengt ook verplichtingen met zich mee.

Bekijk hier de brochure

Samenleven met dieren
Om en rond onze huizen vinden vogels en kleine zoogdieren nieuwe nestlocaties, warme schuilplaatsen en voedsel. Wij proberen de natuur te respecteren en proberen zo goed mogelijk voor de dieren te zorgen die in de buurt van onze woning voorkomen. Maar dieren houden zich niet altijd aan de regels die wij zelf in gedachte hebben. Lees daarom de verschillende folders over samenleven met dieren om te voorkomen dat wilde dieren in de buurt van onze woning last veroorzaken.

Bevers - dassen - duiven - everzwijnen - hazen&konijnen - herten - kraaiachtigen - reeën - steenmarters&co - vossen

Reekalfjes
Vanaf mei worden de reekalfjes geboren. Als wandelaar kan je wel eens zo'n ontroerend reekalfje, schijnbaar verlaten, in de natuur tegenkomen. Hoe schattig het er ook uitziet, ga er niet naar toe. Ook als je een reekalfje in het gras of het struikgewas vindt, raak het niet aan! Het jonge dier is niet verlaten; de waakzame reemoeder is in de buurt om haar kalfjes te zogen. Een reekalfje dat door mensenhanden is aangeraakt, draagt een mensengeur en wordt door de reegeit verstoten. De boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos vragen daarom om op de officieel toegankelijke paden te blijven. Honden moeten aan de leiband, want reeën zien honden, hoe lief ze ook kunnen zijn, als een gevaar. Ze vluchten uit een gebied waar een hond losloopt. Zo blijft het reekalf achter en zal het door honger sterven. Vind je toch een dier dat zichtbaar gewond is, contacteer de boswachter in je streek.

Info: www.natuurenbos.be