logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie is een verzamelwoord voor alle preventieve maatregelen rondom diefstal. Hieronder vallen onder meer woning inbraken, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal.

Woning inbraken
Inbraak is een veelvoorkomend fenomeen dat een grote emotionele weerslag heeft op de burgers. De preventiedienst tracht met gerichte campagnes de burger te informeren over mogelijke veiligheidsmaatregelen.

De burger kan drie soorten maatregelen nemen ter voorkoming van woninginbraken:

 • Organisatorische maatregelen zoals sleutelbeheer, bewoonde indruk nalaten tijdens afwezigheid, toegangscontrole, …
 • Bouwkundige maatregelen zoals het plaatsen van veiligheidscilinders, extra sloten op ramen, …
 • Elektronische maatregelen zoals het plaatsen van camera’s bijvoorbeeld
 • Registreren zoals het opmaken van een inventaris van waardevolle bezittingen.

Alvast enkele bruikbare tips:

 • Sluit alle deuren en ramen bij het verlaten van je woning. Ook voordeuren zonder klink aan de buitenkant dienen afgesloten te worden.
 • Geef een bewoonde indruk bij langdurige afwezigheid.
 • Bewaar geen ‘inbrekersmateriaal’ in het tuinhuis of zorg dat het tuinhuis goed is afgesloten.
 • Toch slachtoffer van een woninginbraak? Doe aangifte bij de politie.

Fietsdiefstal
Fietsdiefstal is een fenomeen dat veel meer voorkomt dan de cijfers doen geloven omdat burgers vaak nalaten aangifte te doen. Vele burgers denken, ‘daar geeft de politie geen prioriteit aan’. Niets is minder waar. Het doen van aangifte is van essentieel belang! Zowel voor het uitstippelen van het beleid rondom fietsdiefstal alsook voor het traceren van de rechtmatige eigenaar. De preventiedienst organiseert, in samenwerking met de gemeenschapswachten, maandelijks graveersessies in de verschillende deelgemeenten. Download hier de planning van 2017 en weet waar u uw fiets gratis kunt laten graveren.

Alvast enkele bruikbare tips:

 • Sluit altijd je fiets! Ook al laat je de fiets maar eventjes onbewaakt achter.
 • Sluit je fiets aan het kader, niet aan de wielen.
 • Laat je fiets gratis graveren in een van onze deelgemeenten of aan het stadhuis.
 • Toch slachtoffer van fietsdiefstal. Doe altijd aangifte van een gestolen fiets.

Winkeldiefstal
Van winkeldiefstal is sprake wanneer een dader de kassa passeert zonder de intentie te hebben de goederen te betalen. In de volksmond wordt wel eens gezegd dat er pas sprake is van winkeldiefstal als de dief de kassa passeert. Dit misverstand vindt zijn oorzaak in de bewijsvoering. Het bewijs van winkeldiefstal is veel makkelijker te leveren wanneer de dief de kassa is gepasseerd. Dan staat de intentie om niet te betalen immers vast. Vandaar dat passeren van de kassa als beslissend moment wordt gezien om de dief over zijn gedrag aan te spreken.

De preventiedienst tracht inspanningen te leveren om handelaren bewust te maken van winkeldiefstal. Samen met de handelaren wordt winkeldiefstal in Bilzen aangepakt.

Alvast enkele bruikbare tips en veelvoorkomende trucs:

 • Laat duidelijk merken dat de winkel beveiligd is.
 • Geef duidelijke richtlijnen over de consequenties van winkeldiefstal
 • Laat de dader merken dat je hem gezien hebt
 • Toch slachtoffer van winkeldiefstal: Doe steeds aangifte!