Diefstalpreventie

Achtergrondafbeelding

Diefstalpreventie is een verzamelwoord voor alle preventieve maatregelen rondom diefstal. Hieronder vallen onder meer woning inbraken, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal.

Woning inbraken
Inbraak is een veelvoorkomend fenomeen dat een grote emotionele weerslag heeft op de burgers. De preventiedienst tracht met gerichte campagnes de burger te informeren over mogelijke veiligheidsmaatregelen.

De burger kan drie soorten maatregelen nemen ter voorkoming van woninginbraken:

  • Organisatorische maatregelen zoals sleutelbeheer, bewoonde indruk nalaten tijdens afwezigheid, toegangscontrole, …
  • Bouwkundige maatregelen zoals het plaatsen van veiligheidscilinders, extra sloten op ramen, …
  • Elektronische maatregelen zoals het plaatsen van camera’s bijvoorbeeld
  • Registreren zoals het opmaken van een inventaris van waardevolle bezittingen.

Fietsdiefstal
Fietsdiefstal is een fenomeen dat veel meer voorkomt dan de cijfers doen geloven omdat burgers vaak nalaten aangifte te doen. Vele burgers denken, ‘daar geeft de politie geen prioriteit aan’. Niets is minder waar. Het doen van aangifte is van essentieel belang! Zowel voor het uitstippelen van het beleid rondom fietsdiefstal alsook voor het traceren van de rechtmatige eigenaar. De preventiedienst organiseert, in samenwerking met de gemeenschapswachten, maandelijks graveersessies in de verschillende deelgemeenten.

Winkeldiefstal
Van winkeldiefstal is sprake wanneer een dader de kassa passeert zonder de intentie te hebben de goederen te betalen. In de volksmond wordt wel eens gezegd dat er pas sprake is van winkeldiefstal als de dief de kassa passeert. Dit misverstand vindt zijn oorzaak in de bewijsvoering. Het bewijs van winkeldiefstal is veel makkelijker te leveren wanneer de dief de kassa is gepasseerd. Dan staat de intentie om niet te betalen immers vast. Vandaar dat passeren van de kassa als beslissend moment wordt gezien om de dief over zijn gedrag aan te spreken.

De preventiedienst tracht inspanningen te leveren om handelaren bewust te maken van winkeldiefstal. Samen met de handelaren wordt winkeldiefstal in Bilzen aangepakt.

Contactinformatie