De stad verkoopt grond te Kleine-Spouwen

3
jul
2019

De stad verkoopt een perceel grond, ten kadaster gekend als bouwland, langs de Rode Kruislaan te Kleine-Spouwen.

Gekadastreerd Bilzen, 10de afdeling, sectie B nummer 20/C P0000, groot 32a 43ca.

Vrij van pacht. Het perceel is momenteel kosteloos in gebruik. De gebruiker heeft het recht de ingezaaide gewassen te oogsten uiterlijk op 30 november 2019.

Mogelijkheid om een bod uit te brengen in gesloten omslag gericht aan de dienst overheidsopdrachten (mevrouw Tonnie Nijssen) te Bilzen, Deken Paquayplein 1 (zie formulier rechts), en dit uiterlijk op 5 augustus 2019 om 14u (ogenblik waarop de biedingen worden geopend in de raadzaal van het stedelijk administratief centrum te Bilzen, Deken Paquayplein 1).

Stedenbouwkundige vergunning ontvangen: geen.

Planologisch attest d.d. 27/03/2019.

Meest recente stedenbouwkundige bestemming: deels ambachtelijke bedrijven en kmo’s en deels agrarisch gebied.

Geen dagvaarding, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvoorwaarden.

Deels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Meer info kan opgevraagd worden bij de dienst Grondbeleid - Maren Achten - maren.achten@bilzen.be - 089/519.249 of dienst Secretariaat – Linda Stulens – linda.stulens@bilzen.be - 089/519.308.

Voor vragen over de bouwmogelijkheden kan u terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening - ruimtelijke.ordening@bilzen.be - 089/519.310.