Coronaproof organiseren

Achtergrondafbeelding

Sinds 30 juli is de volgende stap van het zomerplan van kracht. Hierdoor zijn er opnieuw meer mogelijkheden op het vlak van evenementen en horeca. Zo mogen er evenementen doorgaan met maximaal 5000 personen (outdoor) en 3000 personen (indoor én

Overzicht evenementen: wat kan, wat mag bij de organisatie van evenementen vanaf 1 september

Vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen bij de organisatie van kleine evenementen weg. Vanaf dan mogen evenementen met minder 400 bezoekers buiten of 200 bezoekers binnen plaatsvinden zonder beperkingen. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde voor evenementen met minder dan 750 bezoekers buiten en 500 binnen. Grotere evenementen kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket om zonder beperkingen door te gaan.

Organiseert u een evenement groter dan 400 bezoekers (outdoor) en 200 bezoeker (indoor) én maakt u geen gebruik van het CST,  dan blijven wel een aantal beperkingen gelden:

 • mondmaskerplicht voor iedereen behalve kinderen jonger dan 12
 • 1,5 meter afstand tussen de verschillende gezelschappen
 • verplicht invullen van eventscan CERM en/of CIRM

 

Denk bij de organisatie van uw evenement steeds aan de volgende gouden basisregels:

 • Voorzie voldoende mogelijkheden om handen te wassen en te ontsmetten.
 • Ontsmet regelmatig ‘high touch’ oppervlakken (klinken, stoelen, tafels, betaalterminal,…).
 • Hou bij aanbod van catering bij evenementen rekening met het horecaprotocol. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket, vallen ook deze beperkingen weg.
 • Zorg voor duidelijke communicatie met je bezoekers over de geldende maatregelen (affichering en sensibilisering).

 

Wilt u of uw vereniging een evenement organiseren, dien dan voortaan uw evenement in via het digitaal evenementenloket.
Dit loket helpt u ook graag verder wanneer u vragen hebt over de organisatie van uw evenement of activiteit, en bekijkt samen met u wat mogelijk is bij de heropstart van de event- en cultuursector.

Vanaf 1 september mogen kleine evenementen met minder 400 bezoekers buiten of 200 bezoekers binnen doorgaan zonder beperkingen. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde voor evenementen met minder dan 750 bezoekers buiten en 500 binnen. Grotere evenementen kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket om zonder beperkingen doorgaan. 

Maakt een evenement van die grootorde geen gebruik van een Covid Safe Ticket? Dan gelden de regels inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM (huidige maatregelen).

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een Covid Safe Ticket aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden.

U krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

 • u bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: u bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
 • u hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
 • u hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
 • u hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Hoe kan u het Covid Safe Ticket aanvragen?

Het Covid Safe Ticket gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat. Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -procedure voor het Covid Safe Ticket.

 • Het Covid Safe Ticket is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld Itsme).
 • Het Covid Safe Ticket kan u ook per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd: Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19 uur op weekdagen).

Bij toegang tot een evenement dat gebruik maakt van het Covid Safe Ticket wordt uw identiteit samen met het ticket gecontroleerd. Dit omdat het ticket strikt persoonlijk is. De controle van uw identiteit kan via uw identiteitskaart of rijbewijs. Hou deze dus klaar bij binnenkomst.

Opgelet: uw blauw vaccinatiekaartje geldt niet als vaccinatiebewijs, u moet wel degelijk in het bezit zijn van een officieel Coronacertificaat/Covid Safe Ticket.

Info voor organisatoren

 • Het scannen van het Covid Safe Ticket gebeurt via de COVIDscanBE-applicatie die u gratis kunt downloaden.
 • Het Covid Safe Ticket is persoonlijk: de organisator moet ook de identiteit van de eigenaar controleren. De controles van het Covid Safe Ticket en de identiteit moeten gebeuren door:
  • de personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Dat kunnen ook stewards zijn voor zover ze instaan voor de toegangscontrole;
  • het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
 • Dat moet een controle zijn van een identiteitsdocument met biometrische gegevens. Een rijbewijs mag dus ook.
 • De stewards die scannen moeten ouder zijn dan 18 jaar en de namen van deze stewards die toegangscontrole doen moeten op voorhand doorgegeven worden aan evenementenloket.
 • Als het evenement een verblijf/camping organiseert, moet de organisator één keer per dag de geldigheid van het Covid Safe Ticket controleren.
 • Als de geldigheid van het Covid Safe Ticket vervallen is, moet de bezoeker zich laten hertesten voor hij of zij tot het terrein kan worden toegelaten.
 • De organisator kan, maar is niet verplicht om testfaciliteiten ter beschikking te stellen. Alle testen moeten wel afgenomen worden door wettelijk bevoegde professionelen.
 • Het Covid Safe Ticket is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Meer informatie over hoe je het Covid safe ticket gebruikt vindt u hier.

 

Ondersteuning stad Bilzen

Wil u gebruik maken van het CST voor de organisatie van uw evenement, dan kan je terecht bij het evenementenloket met al uw vragen. Hier kan u ook terecht met uw vragen over de ondersteuning die de stad u kan bieden.

Er komt op dit moment heel wat kijken bij de organisatie van een evenement. Het is daarom aan te raden en in sommige gevallen zelfs verplicht om de evenementenmatrix (CERM) in te vullen. Deze matrix geeft weer of een evenement coronaveilig is. Via deze tool krijgt een organisator een advies over het evenement: een ‘go’ of ‘no go’.

Vanaf 1 september is een CERM niet meer nodig voor kleine evenementen met minder dan 400 mensen buiten of 200 mensen binnen en voor massa-events die gebruik maken van het covid safe ticket (vanaf 13 augustus).

Het resultaat is indicatief. Het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het ondersteunt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.
Dien uw ingevuld CERM steeds samen met de evenementenaanvraag in via het digitaal evenementenloket.

Het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) is sinds het MB van 11 mei 2021 verplicht voor indoor permanente infrastructeren. Voor outdoor permanente infrastructuren is een CIRM niet verplicht, maar kan het indien gewenst wel gebruikt worden.
Vanaf 1 september is het CIRM niet meer nodig voor kleine evenementen met minder dan 400 mensen buiten of 200 mensen binnen en voor massa-events die gebruik maken van het covid safe ticket (vanaf 13 augustus).

Het CIRM is een checklist die de uitbater van een permanente infrastructuur toelaat om die infrastructuur te screenen op de covid-veiligheidsrisico’s. Het CIRM focust dus vooral op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig ontvangen van events.

Alle informatie over het invullen van een CIRM, vindt u terug via https://www.covideventriskmodel.be/cirm. Heeft u als uitbater vragen bij het invullen van het CIRM, dan kan u ook steeds terecht bij het evenementenloket.
Let op: de resultaten van een CIRM-scan zijn per definitie tijdelijk en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen nodig in de fase waarin de verspreiding van het virus zich bevindt.