Alle info over corona op één plaats

Achtergrondafbeelding

Coronavirus COVID-19

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Het vraagt inspanningen van ons allemaal. We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin.

 • Pas de hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, ...)
 • Laat activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Kan dit niet? Verlucht en ventileer de binnenruimte.
 • Let extra op bij kwetsbare personen.
 • Volg de richtlijnen voor georganiseerde activiteiten strikt op.

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Mondmaskers

Met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is het dragen van het mondmasker verplicht:

 • In de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, de organisatoren en het publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen voor zover deze binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket; 
 • in winkels en winkelcentra;
 • zorginstellingen;
 • publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen;
 • inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten waaronder schouwburgen, concertzalen, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • erediensten. 

Voor zover de social distancing niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. Deze aanbeveling geldt evenwel niet voor de uitzonderingscategorieën, bijvoorbeeld personen die onder hetzelfde dak wonen en kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar onderling.

Zelf mondmaskers maken?

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

2. Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.

De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

Hoe kan u een Coronacertificaat of Covid Safe Ticket aanvragen?

 • Digitaal via de CovidSafeBE-app en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (Itsme)
 • U kunt het op vraag ook per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19 uur op weekdagen)

Kunnen ook minderjarigen een Covid Safe Ticket aanvragen?

Mogelijkheid 1: Heeft u als ouder de itsme-app op uw toestel, dan is dit de makkelijkste manier:

 1. Uw kind kiest in de CovidSafeBE-app voor ‘aanmelden via eHealth’. En in het volgende scherm voor ‘aanmelden via itsme’.
 2. Vervolgens tikt hij/zij uw telefoonnummer in (het nummer van de ouder) en u bevestigt de aanvraag meteen via uw eigen itsme-app.
 3. Op de smartphone van uw kind verschijnt dan een nieuw keuzescherm. Bij ‘voor mijn kind’ selecteert uw kind zijn/haar naam … en klaar!

Uw kind kan niet zelf de itsme-app gebruiken, die is enkel beschikbaar voor gebruikers vanaf 18 jaar. Als u als ouder over de itsme-app beschikt, kan u het op deze manier wel het gemakkelijkste doen.

Mogelijkheid 2: Uw kind activeert eenmalig met zijn/haar identiteitskaart, een kaartlezer en een eigen e-mailadres eerst een ‘digitale sleutel’.

 1. Hier maakt uw kind een digitale sleutel aan. Hij/zij kiest hier voor ‘aanmelden via eID kaartlezer’.
 2. Vervolgens activeert hij/zij ‘mijn digitale sleutel met gebruikersnaam en wachtwoord’ én ‘beveiligingscode via e-mail’. Voor dat laatste vult uw kind best zijn/haar eigen, unieke e-mailadres in. Beide vakjes moeten dus een groen label met ‘actief’ hebben.
 3. Nu opent uw kind de CovidSafeBE-app op de eigen smartphone en kiest voor ‘aanmelden met beveiligingscode via e-mail’.
 4. De code die in de mailbox van uw kind zit, wordt ingevuld … en klaar!

Uw kind ziet nu zijn/haar COVID-certificaten in de app. Die kan hij/zij nu bovenhalen wanneer nodig - ook zonder internet, want deze certificaten staan nu op de smartphone. Bovendien kan hij/zij nu met deze digitale sleutel altijd makkelijk aanmelden op deze app.

3. Onderwijs

Onderwijs Vlaanderen heeft de regels die in de verschillende onderwijstypes zullen gelden opgelijst op onderstaande pagina’s. 

Info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Vragen omtrent kinderopvang?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 39 96 50 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

4. Op reis in tijden van corona?

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer

Was u langer dan 48 uur in het buitenland en keert u terug naar België? Vul steeds online het Passenger Locator Form (PLF) in. Het formulier berekent op basis van uw antwoorden of u een verhoogd risico loopt op corona.

Vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie kan  op basis van het Europees digitaal coronacertificaat

Keert u als inwoner terug na een verblijf in het buitenland?

 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of een herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (bv. coronavarianten):
  • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurcode voor het land geldt.
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.

Komt u aan in België als niet-inwoner?

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of een herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico:
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

Vertrekt u naar het buitenland?

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Informeer u grondig als u toch op reis vertrekt. Klik hier voor realtime-informatie.  

Hoe het coronacertificaat aanvragen?

 • Digitaal via de CovidSafeBE-app en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (Itsme)
 • Een vaccinatiecertificaat kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19 uur op weekdagen)

5. Sociale contacten

 • Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte, steeds samen verplaatsen.
 • Er zijn geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of bij toeristische logies.
 • Recepties en banketten onder professionele begeleiding zijn toegelaten, er gelden geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft, wel gelden de regels van de horeca. 
 • Gebedshuizen zijn geopend.

  Er zijn geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. Het dragen van een mondmasker tijdens erediensten is opnieuw verplicht. 

   

6. Testen, quarantaine en contactonderzoek

Bent u ziek?

Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

Testen en quarantaine

 • Ga in quarantaine van zodra u zich ziek voelt of klachten heeft. Laat een test uitvoeren en ga in isolatie in afwachting van uw testresultaat.
 • Laat u testen wanneer u een hoog-risico contact had met een persoon die corona heeft. U bent een hoog-risico contact als u langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.

Procedure

Blijf thuis en laat u testen op dag 1 en dag 7 na het laatste risicocontact.  

 • Is de test op dag 1 positief? Ga dan meteen in isolatie voor minstens 10 dagen. Is de test op dag 1 negatief en bent u volledig gevaccineerd en vrij van symptomen? Dan hoeft u niet in quarantaine, maar laat wel een nieuwe test uitvoeren op dag 7! 
 • Is de test op dag 7 positief? Ga in isolatie voor minstens 10 dagen. De isolatie kan pas beëndigd worden wanneer u minstens 3 dagen koortsvrij bent en geen klachten meer hebt.
 • Is de test op dag 7 negatief? Wees nog 7 dagen extra waakzaam!
 • Indien er geen test afgenomen kan worden (bv. kinderen jongeren dan 6 jaar) of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, dan stopt uw quarantaine na 10 dagen. Wees wel nog 4 dagen extra waakzaam.
 • Voelt u zich ziek? Laat meteen een test uitvoeren. 

Afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

Aanvragen testcode?  www.mijngezondheid.be 

Meer info? https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures

Zelftesten

COVID-19-zelftesten zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Het is een extra middel dat u uit hoffelijkheid gebruikt in omstandigheden waarbij de regels niet strikt opgevolgd kunnen worden. 

Hoe moet dit?

Let wel op:

 • Laat bij symptomen altijd een PCR-test uitvoeren, een zelftest is dan niet geschikt.
 • Ook bij een negatieve zelftest, moet u de coronaregels blijven volgen!

 

Contactonderzoek

Contactonderzoek wordt uitgevoerd om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Als iemand ziek wordt door COVID-19 vragen contacttracers met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat ook die personen besmet zijn. Contacttracers bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter. Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het is uiterst belangrijk dat u steeds correcte informatie geeft over uw contacten. 

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie. We rekenen op uw burgerzin om de adviezen inzake (preventieve) quarantaine strikt op te volgen. Dit om uw naasten te beschermen. 

 

7. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Er zijn geen beperkingen meer wat betreft het aantal mensen met wie je kan winkelen. 

Horeca

 • Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Vanaf 1 november is de toepassing van het Covid Safe Ticket vereist in alle horeca.
 • Discotheken en dancings zijn sinds 1 oktober geopend op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Het gebruik van een Covid Safe Ticket is vereist. 

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

 • Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 

   

 • Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.

 • Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

8. Vrije tijd en toerisme

Toerisme

 • De winkels van de toeristische onthaalcentra in Alden Biesen en het oude stadhuis zijn geopend.

Ontspanning

 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn  toegelaten.
 • De fitnesscentra zijn geopend. Vanaf 1 november is de toepassing van het Covid Safe Ticket vereist.
 • Publieke sauna's, jacuzzi's, stoomcabines, hammams zijn geopend. 
 • Bioscopen, bowlings, speelautomatenhallen, casino's en wedkantoren zijn geopend, net als natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, tropische zwembaden ...

Bibliotheek De Kimpel

Bibliotheek De Kimpel is geopend volgens de reguliere openingsuren.

Tickets en reservaties CC De Kimpel

 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Volg hier recente info.

Fysieke activiteiten en sportclubs

Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Info: https://www.sport.vlaanderen/

Activiteiten jeugdwerk

Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Evenementen 

Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht

Vraag steeds advies via het Evenementenloket.

Logies

 • Alle logiesvormen waaronder ook vakantieparken, bungalowparken en campings zijn geopend.

8. Religie

Gebedshuizen zijn open. 

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

9. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

Neem een kijkje op: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

10. Meer info

11. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.