Alle info over corona op één plaats

Achtergrondafbeelding

Coronavirus COVID-19

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Het vraagt inspanningen van ons allemaal. Volg de regels op, zo beschermt u uzelf en uw naasten. We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin.

Het uitgangspunt zijn de gouden regels

 • Pas de hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, ...)
 • Laat activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Kan dit niet? Verlucht de binnenruimte door de ramen open te zetten.
 • Let extra op bij kwetsbare personen.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen. Kan dit niet? Draag dan een mondmasker. 
 • Volg de richtlijnen voor georganiseerde activiteiten strikt op.

Onderstaande versoepelingen en richtdata zijn gebaseerd op belangrijke scharniermomenten en op voorwaarde dat de situatie op intensieve zorg duurzaam verbeterd is. De situatie wordt continu geëvalueerd en aangepast in functie van de coronacijfers.

 • Versoepelingen 30 juli: indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.
 • Versoepelingen 13 augustus: Buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen zonder coronamaatregelen. Voorwaarden: zie verder (Evenementen).
 • Versoepelingen vanaf 1 september: indien 7 op 10 volwassenen volledig gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg. 

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Dienstverlening

De diensten van de stad en het OCMW zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. Vraag attesten bij voorkeur online aan of maak vooraf een afspraak.

 

2. Op reis in tijden van corona?

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer

Was u langer dan 48 uur in het buitenland en keert u terug naar België? Vul steeds het Passenger Locator Form (PLF) in. Het formulier berekent op basis van uw antwoorden of u een verhoogd risico loopt op corona.

Vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie kan deze zomer op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijft sterk afgeraden.

Keert u als inwoner terug na een verblijf in het buitenland?

 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of een herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (bv. coronavarianten):
  • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurcode voor het land geldt.
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.

Komt u aan in België als niet-inwoner?

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of een herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico:
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

Vertrekt u naar het buitenland?

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Informeer u grondig als u toch op reis vertrekt. Klik hier voor realtime-informatie.  

Hoe het coronacertificaat aanvragen?

 • Digitaal via de CovidSafeBE-app en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (Itsme)
 • Een vaccinatiecertificaat kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19 uur op weekdagen)
  • Brussel: 02 214 19 19 (9 tot 17.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17.30 uur in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9 tot 17 uur op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9 tot 19 uur van maandag tot zaterdag)

Testcentrum Seniorenhuis Bilzen

Vanaf 28 juni opent er in het Seniorenhuis in Bilzen een testcentrum (Camille Huysmansplein 14). U kan een afspraak maken via https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/COVID-19-PCR-test. 

3. Sociale contacten

 • Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte, steeds samen verplaatsen.
 • Privédomein: U mag thuis acht personen binnen ontvangen, excl. leden van het eigen gezin en kinderen t.e.m. 12 jaar. Buiten mag u thuis met max. 50 personen (op afstand) samenzijn (best in groepen van acht). Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. 
 • Recepties en banketten onder professionele begeleiding zijn toegelaten, er gelden geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft, wel gelden de regels van de horeca. 
 • Gebedshuizen zijn geopend. Erediensten kunnen plaatsvinden met 200 personen binnen en 400 personen buiten. 
 • Kappers en niet-medische contactberoepen zijn geopend.
 • Telewerk is verplicht. Als dat niet kan, is het dragen van een mondmasker en regelmatig ventileren verplicht.  Er mag 1 terugkommoment per week zijn op kantoor, maar er mag slechts 20% van de werknemers tegelijk aanwezig zijn.

4. Testen, quarantaine en contactonderzoek

Bent u ziek?

Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

Testen en quarantaine

U moet in quarantaine:

 • Zodra u zich ziek voelt of klachten heeft. Contacteer uw huisarts, laat een test uitvoeren en ga in isolatie in afwachting van uw testresultaat.
 • Wanneer u een hoog-risico contact had met een persoon die corona heeft. U bent een hoog-risico contact als u langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.

Procedure

Blijf thuis en laat u testen op dag 1 en dag 7 na het laatste risicocontact of terugkeer uit het buitenland. 

 • Is de test op dag 7 positief? Ga in isolatie voor minstens 10 dagen. De isolatie kan pas beëndigd worden wanneer u minstens 3 dagen koortsvrij bent en geen klachten meer hebt.
 • Is de test op dag 7 negatief? Dan kan u uit quarantaine. Wees wel nog 7 dagen extra waakzaam!
 • Indien er geen test afgenomen kan worden (bv. kinderen jongeren dan 6 jaar) of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, dan stopt uw quarantaine na 10 dagen. Wees wel nog 4 dagen extra waakzaam.
 • Voelt u zich ziek? Contacteer uw huisarts om meteen een test te laten uitvoeren. 

Afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

When do you need to get tested?

Quand devez-vous vous faire tester?

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september. U kan een code aanvragen via www.mijngezondheid.be 

Zelftesten

COVID-19-zelftesten zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Het is een extra middel dat u uit hoffelijkheid gebruikt in omstandigheden waarbij de regels niet strikt opgevolgd kunnen worden of tegenover uw knuffelcontact. Bijvoorbeeld wanneer u uw oudere moeder of buurvrouw wil helpen om naar de dokter te gaan of wanneer u als knuffelcontact bij iemand op bezoek gaat. Als u meer zekerheid wil dat dit veilig kan, kan u eerst een zelftest doen.

Hoe moet dit?

Let wel op:

 • Contacteer bij symptomen altijd uw huisarts, een zelftest is dan niet geschikt.
 • Ook bij een negatieve zelftest, moet u de coronaregels blijven volgen!

Testcentrum Seniorenhuis Bilzen

Vanaf 28 juni opent er in het Seniorenhuis in Bilzen (Camille Huysmansplein 14, 3740 Bilzen) een testcentrum voor inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst. De drie gemeenten schakelen Eurofins Labo Van Poucke in voor de praktische organisatie. Inwoners kunnen er terecht voor een PCR-test, bijvoorbeeld wanneer ze dit nodig hebben om op vakantie te gaan of op doktersvoorschrift.

Afspraak maken

U kan online een afspraak maken via: https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/COVID-19-PCR-test. Het is noodzakelijk voor het certificaat dat er voor elke afspraak (ook voor uw kinderen) een afzonderlijk account wordt aangemaakt.  

Het centrum is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.30 uur. Op woensdag tussen 13.30 en 17 uur.

Bij een bezoek is het steeds noodzakelijk om het volgende mee te brengen:

 • Een bevestiging van uw afspraak.
 • Een doktersvoorschrift (voor niet-reizigers) of CTPC-code (voor aankomende reizigers). 
 • Een verklaring op eer (voor terugkerende reizigers).
 • Een klever van de mutualiteit.

Kostprijs

Inwoners staan zelf in voor de kosten van de test.

 • Vertrekkende reizigers betalen tot eind juni 67 euro, vanaf 1 juli is dat 55 euro.
 • Wanneer u een afspraak kreeg via mijngezondheid.be, is de test gratis. U kan via mijngezondheid.be een code aanvragen.
 • Ook voor aankomende reizigers met een CTPC-code of een doktersvoorschrift kost de test niets, op voorwaarde dat ze aangesloten zijn bij een Belgische mutualiteit.

Maximaal twee testen, tot een maximum van 55 euro per test, worden terugbetaald voor wie nog geen kans kreeg op vaccinatie of voor jongeren tussen 6 en 17 jaar. U kan die terugbetalingscode aanvragen via mijngezondheid.be. 

Testresultaten zullen bekend zijn binnen de 24 tot 36 uur. 

Vragen voor het centrum worden bij voorkeur gesteld via e-mail, zodat de lijnen maximaal openblijven voor patiënten en dokters die testresultaten willen raadplegen: covidcenterbilzen@labovanpoucke.eu 

Contactonderzoek

Contactonderzoek wordt uitgevoerd om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Als iemand ziek wordt door COVID-19 vragen contacttracers met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat ook die personen besmet zijn. Contacttracers bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter. Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het is uiterst belangrijk dat u steeds correcte informatie geeft over uw contacten. 

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie. We rekenen op uw burgerzin om de adviezen inzake (preventieve) quarantaine strikt op te volgen. Dit om uw naasten te beschermen. 

 

5. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Er zijn geen beperkingen meer wat betreft het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmaskers blijven wel verplicht!

Rekening houdend met:

 • Strikte opvolging van de zes gouden regels.
 • Eén klant per 10mwordt toegelaten. 
 • Afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Samenscholingen zijn verboden.
 • De onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisatie.
 • De winkel is verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel. 
 • Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Klanten respecteren volgende richtlijnen:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Het is aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. 
 • Keer huiswaarts wanneer het te druk wordt en respecteer altijd de afstandsregels.

Raadpleeg hier de volledige gids van FOD Economie.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn geopend tot 1 uur (per acht aan tafel of met uw gezinsbubbel).  
 • Recepties en banketten onder professionele begeleiding zijn toegelaten, er gelden  geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft, wel gelden de regels van de horeca. 
 • Logiesvormen, ook de vakantieparken, bungalowparken en campings zijn geopend.

De woensdagmarkt

De wekelijkse markt in Bilzen-centrum kan doorgaan. Om uw bezoek vlot en veilig te laten verlopen, worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

De kramen worden verspreid over een groter oppervlak. Zo wordt het 1ste gedeelte van het Jazz Bilzen-plein ook benut. Op het 2de gedeelte is er opnieuw mogelijkheid om te parkeren. Op die manier garanderen we een optimale spreiding en voldoende loopruimte. Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen, max. één persoon per 1,5 lopende meter (per kraam) wordt toegelaten.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Betreed en verlaat de markt enkel via de voorziene in- en uitgangen.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de markt.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter), ook in de wachtrijen.
 • Raak enkel aan wat u koopt.
 • Respecteer het aantal toegelaten bezoekers per kraam.

Parkeren
Aangezien het Jazz Bilzen-plein dienst doet als extra marktruimte, is het niet mogelijk om daar te parkeren. U kan gebruikmaken van één van de alternatieven in de buurt:

 • ondergrondse parkeergarage De Klokke
 • ondergrondse parkeergarage De Commanderie
 • parking Korenbloem (Korenstraat)
 • parking aan vrijetijdssite De Kimpel (Eikenlaan)
 • parking aan het station (Stationlaan)
 • parking aan de politie (Schureveld)

Opgelet: vergeet niet om uw parkeerschijf te leggen in de blauwe zone (max. 2 uur). De parkeerwinkel in De Klokke is enkel op afspraak geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur. 

Plaatsing kramen
De kramen staan op hun gebruikelijke plaats. Kan u uw favoriete handelaar niet meteen terugvinden? Dan is deze wellicht verhuisd naar het Jazz Bilzen-plein.

Hier kan u een volledig overzicht met marktplan terugvinden.

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

 • Telewerk blijft verplicht. Daar waar dit niet kan, moet alles in het werk gesteld worden om het werk in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen (mondmasker dragen en ventileren). Alle werkgevers moeten voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen over telewerk. Meer info: Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk | RSZ. Bij vragen kan u contact opnemen met de Front Office RSZ via 02 509 59 59 of 0800 300 20. 
 • Eén terugkeermoment per week is mogelijk. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Meer info over de hinderpremie bij sluiting:

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

6. Vrije tijd en toerisme

Toerisme

 • De winkels van de toeristische onthaalcentra in Alden Biesen en het oude stadhuis zijn geopend.

Ontspanning

 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn  toegelaten.
 • De fitnesscentra zijn geopend. 
 • Publieke sauna's, jacuzzi's, stoomcabines, hammams zijn geopend. 
 • Bioscopen, bowlings, speelautomatenhallen, casino's en wedkantoren zijn geopend, net als natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, tropische zwembaden ...

Bibliotheek De Kimpel

Bibliotheek De Kimpel is geopend volgens de reguliere openingsuren.

Tickets en reservaties CC De Kimpel

 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Volg hier recente info.
 • Er worden geen financiële kosten aangerekend wanneer reservaties van stedelijke infrastructuur geannuleerd worden wegens het coronavirus.

Fysieke activiteiten en sportclubs

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn mogelijk met maximaal 100 personen met overnachting (pre-testing aanbevolen).

Volwassenen:

 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met max.  50 personen binnen en 100 personen buiten sporten.
 • Professionele sporten zijn toegelaten. Douches en kleedruimtes mogen terug gebruikt worden. 
 • Zwembad De Kimpel is open. Vooraf reserveren is verplicht.

Info: https://www.sport.vlaanderen/

Activiteiten jeugdwerk

 • Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn mogelijk met max. 100 personen en overnachting (pre-testing aanbevolen).

Evenementen 

Vanaf 13 augustus

 • Buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen zonder coronamaatregelen
 • Voorwaarden: gebruik Covid Safe Ticket, een crowd-managementplan, het volgen van de sanitaire voorzorgsmaatregelen en voldoende ventilatie (met CO2-meter binnen). Het Covid Safe Ticket is voorbehouden voor mensen die volledig (en al 14 dagen) zijn ingeënt, een recent herstelbewijs van een covid-infectie hebben of die een negatieve PCR-test die niet ouder is van 48 uur kunnen voorleggen.

Vanaf 30 juli

 • Binnen: 3.000 aanwezigen
 • Buiten: 5.000 aanwezigen
 • De geldende coronamaatregelen moeten gehandhaafd worden.

Voor 30 juli

 • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
 • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen met 200 personen binnen en 400 personen buiten. 

Feesten en recepties mogen met max. 50 personen en volgens de regels van de horeca.

Vraag steeds advies via het Evenementenloket.

Logies

 • Alle logiesvormen waaronder ook vakantieparken, bungalowparken en campings kunnen openblijven.
 • U mag met acht personen excl. leden van het eigen gezin en kinderen t.e.m. 12 jaar op vakantie naar een toeristisch logies.
 • Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen meer, mits geldende protocollen gerespecteerd worden. 

7. Onderwijs en kinderopvang

Info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Vragen omtrent kinderopvang?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 39 96 50 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

8. Mondmaskers

Buiten: mondmaskers zijn enkel verplicht op drukke plaatsen, waar het niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te respecteren.

Binnen:

  mondmaskers zijn voor personen vanaf 13 jaar verplicht op volgende locaties:
  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
  • Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten.
  • Voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 13 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca.
  • Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten.
  • In winkels en winkelcentra.
  • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken.
  • In casino’s en speelautomatenhallen.
  • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
  • Bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging. 
  • Evenementen.
  • Betogingen.

Zelf mondmaskers maken?

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

9. Religie

Gebedshuizen zijn open. 

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

10. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

Neem een kijkje op: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

11. Meer info

12. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.