Maatregelen stad Bilzen tegen verspreiding coronavirus COVID-19

Achtergrondafbeelding

Coronavirus COVID-19

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Het vraagt inspanningen van ons allemaal. Volg de regels op, zo beschermt u uzelf en uw naasten. We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin.

Het uitgangspunt zijn de zes gouden regels

 • Pas de hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, ...)
 • Laat activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Kan dit niet? Verlucht de binnenruimte door de ramen open te zetten.
 • Let extra op bij kwetsbare personen.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen. Kan dit niet? Draag dan een mondmasker.
 • Beperk uw aantal nauwe sociale contacten. 
 • Volg de richtlijnen voor georganiseerde activiteiten strikt op.

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Dienstverlening

De diensten van de stad en het OCMW zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. Vraag attesten bij voorkeur online aan of maak vooraf een afspraak.

2. Sociale contacten

 • Nauwe contacten worden beperkt tot max. 1 knuffelcontact per individu. Dit contact mag u ook thuis ontvangen. Alleenstaanden mogen een extra contact hebben, maar dat mag geen wisselend contact zijn.
 • Binnenshuis mag u geen bezoek ontvangen, m.u.v. uw knuffelcontact.
 • Buitenshuis mag u samenkomen met 10 mensen, steeds met afstand bijvoorbeeld om te gaan wandelen of actief te zijn in de buitenlucht.
 • Tussen 24 en 5 uur is er een avondklok van toepassing. Tussen die uren mogen enkel essentiële verplaatsingen gedaan worden (medische redenen, werk, ...).
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden.
 • Gebedshuizen zijn geopend. Begrafenissen kunnen plaatsvinden met max. 50 personen, maar zonder koffietafel achteraf.
 • Kappers en niet-medische contactberoepen zijn geopend onder strikte voorwaarden. 
 • Telewerk is verplicht. Als dat niet kan, is het dragen van een mondmasker en regelmatig ventileren verplicht.

3. Testen en quarantaine

Bent u ziek?

Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

Testen en quarantaine

U moet in quarantaine:

 • Zodra u zich ziek voelt of klachten heeft. Contacteer uw huisarts, laat een test uitvoeren en ga in isolatie in afwachting van uw testresultaat.
 • Wanneer u een hoog-risico contact had met een persoon die corona heeft. U bent een hoog-risico contact als u langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.
 • Wanneer u langer dan 48 uur in het buitenland was en je na het invullen van het PLF-formulier een sms ontving.

Procedure

Blijf thuis en laat u testen op dag 1 en dag 7 na het laatste risicocontact of terugkeer uit het buitenland. 

 • Is de test op dag 7 positief? Ga in isolatie voor minstens 10 dagen. De isolatie kan pas beëndigd worden wanneer u minstens 3 dagen koortsvrij bent en geen klachten meer hebt.
 • Is de test op dag 7 negatief? Dan kan u uit quarantaine. Wees wel nog 7 dagen extra waakzaam!
 • Indien er geen test afgenomen kan worden (bv. kinderen jongeren dan 6 jaar) of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, dan stopt uw quarantaine na 10 dagen. Wees wel nog 4 dagen extra waakzaam.
 • Voelt u zich ziek? Contacteer uw huisarts om meteen een test te laten uitvoeren. 

Afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

When do you need to get tested?

Quand devez-vous vous faire tester?

4. Contactonderzoek

Contactonderzoek wordt uitgevoerd om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Als iemand ziek wordt door COVID-19 vragen contacttracers met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat ook die personen besmet zijn. Contacttracers bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter. Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het is uiterst belangrijk dat u steeds correcte informatie geeft over uw contacten. 

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie. We rekenen op uw burgerzin om de adviezen inzake (preventieve) quarantaine strikt op te volgen. Dit om uw naasten te beschermen. 

Coronalert

Deze app kan:
 • U waarschuwen wanneer u in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. U weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • U adviseren over wat u moet doen om uzelf en anderen te beschermen.
 • Andere gebruikers van de app, waarmee u in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als uzelf positief zou testen op het coronavirus.
Hoe meer mensen deze app installeren, hoe beter hij werkt! Hierbij dan ook een warme oproep om hem te downloaden en zo uw steentje bij te dragen in het afremmen van het virus!
 

 

 

6. Vaccinatie

Sporthal De Kimpel in Bilzen en De Piepel in Tongeren zijn de twee vaccinatiecentra van de Eerstelijnszone Zuid Oost Limburg. Een mobiel vaccinatieteam wordt ingeschakeld, enkel voor personen met een ernstige zorg- en ondersteuningsnood, die de woning niet kunnen verlaten.
 

De burgemeesters van Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Voeren en Herstappe en de voorzitter van de eerstelijnszone stellen: “De locaties zijn voldoende ruim en vlot bereikbaar. Inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst worden gevaccineerd in Bilzen. Inwoners van Tongeren, Voeren en Herstappe kunnen terecht in Tongeren. Voor Voeren wordt gezien de grotere afstand een oplossing op maat voorzien. We gaan voor een effectieve, snelle en kwalitatieve inenting en zullen ondersteunend personeel ter beschikking stellen.”

De vaccinatiecentra kunnen nog helpende handen gebruiken: “De aanmeldingen van vrijwilligers, verenigingen en organisaties komen al binnen. Van gepensioneerde zorgverleners en taxibedrijven tot administratieve krachten. We zijn daar zeer dankbaar voor en doen een oproep aan iedereen die kan en wil helpen om zich te melden 

 
 
 

7. Op reis in tijden van corona?

Enkel essentiële reizen zijn toegelaten.Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden. Het reisverbod wordt gecontroleerd. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer.

Onder essentiële reizen wordt verstaan:

 • Dwingende gezinsredenen
 • Humanitaire redenen
 • Studieredenen
 • Inwoners van grensregio's
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • Divers bv. juridische verplichtingen, veiligheid, verhuizing, ...

Was u langer dan 48 uur in het buitenland en keert u terug naar België?

Vul steeds het Passenger Locator Form (PLF) in. Het formulier berekent op basis van uw antwoorden of u een verhoogd risico loopt op corona.

 • Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verbleef, moet verplicht in quarantaine. De quarantaine kan pas beëindigd worden na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
 • Wie terugkeert uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleef, moet zich op dag 1 én dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25 december verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Informeer u grondig als u toch op reis vertrekt. Klik hier voor realtime-informatie.  

Grensbewegingen België – Nederland
Vragen over grensbewegingen tussen Nederland en België i.k.v. co-ouderschap, partnerbezoek, grensarbeid …? Neem een kijkje op: https://www.crisis-limburg.be/corona-dashboard-limburg (rubriek Euregionaal beleid).

Euregio Maas – Rijn ontwikkelde een tool om snel en eenvoudig de maatregelen in de buurlanden van de regio te raadplegen. In enkele klikken ziet u welke regelgeving van toepassing is op uw specifieke situatie. Raadpleeg het formulier hier.

8. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Niet-essentiële winkels en diensten zijn open onder strikte voorwaarden en op een veilige en verantwoorde manier. 

Rekening houdend met:

 • Geen funshopping.
 • Strikte opvolging van de zes gouden regels.
 • Eén klant per 10mwordt toegelaten.
 • Afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Samenscholingen zijn verboden.
 • De onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisatie.
 • De winkel is verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel. Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van social distancing gerespecteerd worden.
 • Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
 • De verkoop van alcohol stopt om 20 uur.

Klanten respecteren volgende richtlijnen:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Het winkelen gebeurt alleen. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, mogen begeleid worden door 1 volwassene.
 • Een winkelbezoek duurt max. 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren.
 • Het is aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. 
 • Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.
 • Keer huiswaarts wanneer het te druk wordt en respecteer altijd de afstandsregels.

Raadpleeg hier de volledige gids van FOD Economie.

Horeca

 • Café’s en restaurants blijven gesloten. Ze mogen wel een afhaaldienst aanbieden.
 • Er komt een degelijk steunpakket voor deze sector om die periode te kunnen overbruggen.
 • Afhalen en leveren van maaltijden kan tot maximaal 22 uur.
 • De verkoop van alcohol (eender waar) stopt om 20 uur.
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden.
 • Logiesvormen, ook de vakantieparken, bungalowparken en campings (met uitsluiting van hun restaurant, dankgelegenheden en andere gemeenschappelijke facilititeiten) zijn geopend.

De woensdagmarkt

De wekelijkse markt in Bilzen-centrum kan doorgaan. Om uw bezoek vlot en veilig te laten verlopen, worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

De kramen worden verspreid over een groter oppervlak. Zo wordt het 1ste gedeelte van het Jazz Bilzen-plein ook benut. Op het 2de gedeelte is er opnieuw mogelijkheid om te parkeren. Op die manier garanderen we een optimale spreiding en voldoende loopruimte. Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen, max. één persoon per 1,5 lopende meter (per kraam) wordt toegelaten.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Het nuttigen van voeding en drank op de markt is verboden.
 • Betreed en verlaat de markt enkel via de voorziene in- en uitgangen.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de markt.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter), ook in de wachtrijen.
 • Raak enkel aan wat u koopt.
 • Respecteer het aantal toegelaten bezoekers per kraam.
 • Winkel alleen en beperk uw bezoek tot max. 30 minuten.

Parkeren
Aangezien het Jazz Bilzen-plein dienst doet als extra marktruimte, is het niet mogelijk om daar te parkeren. U kan gebruikmaken van één van de alternatieven in de buurt:

 • ondergrondse parkeergarage De Klokke
 • ondergrondse parkeergarage De Commanderie
 • parking Korenbloem (Korenstraat)
 • parking aan vrijetijdssite De Kimpel (Eikenlaan)
 • parking aan het station (Stationlaan)
 • parking aan de politie (Schureveld)

Opgelet: vergeet niet om uw parkeerschijf te leggen in de blauwe zone (max. 2 uur).

Plaatsing kramen
De kramen staan op hun gebruikelijke plaats. Kan u uw favoriete handelaar niet meteen terugvinden? Dan is deze wellicht verhuisd naar het Jazz Bilzen-plein.

Hier kan u een volledig overzicht met marktplan terugvinden.

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

 • Telewerk is verplicht. Daar waar dit niet kan, moet alles in het werk gesteld worden om het werk in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen (mondmasker dragen en ventileren).
 • Kappers mogen heropenen vanaf 13 februari, dit onder strikte voorwaarden:
  • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen om voldoende te reinigen en ontsmetten;
  • enkel op afspraak;
  • klanten moeten buiten wachten
  • voldoende ventilatie (ramen en deuren open);
  • dienstverlening aan huis is verboden.
 • Andere niet-medische contactberoepen mogen vanaf 1 maart heropstarten.

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Meer info over de hinderpremie bij sluiting:

Door de coronacrisis krijgen heel wat bedrijven te maken met plotse vacatures. Wie tijdelijk of economisch werkloos is of wil bijklussen kan voor bepaalde tijd bij hen aan de slag. Een overzicht is te vinden op www.vdab.be.

Land- en tuinbouwers die helpende handen nodig hebben kunnen terecht op www.vdab.be/helpdeoogst.

Tenslotte zijn zorginstellingen op zoek naar vrijwilligers met een medische achtergrond als inzetbare reserve. Surf hiervoor naar www.helpdehelpers.be

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

9. Vrije tijd en toerisme

Toerisme

 • De winkels van de toeristische onthaalcentra in Alden Biesen en het oude stadhuis zijn geopend.

Bibliotheek De Kimpel

Bibliotheek De Kimpel blijft geopend volgens de reguliere openingsuren.

Tickets en reservaties CC De Kimpel

 • Cultuurcentrum De Kimpel gaat voor onbepaalde tijd dicht. 
 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Volg hier recente info.
 • Er worden geen financiële kosten aangerekend wanneer reservaties van stedelijke infrastructuur geannuleerd worden wegens het coronavirus.

Fysieke activiteiten en sportclubs

Voor kinderen en jongeren:

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten
  • Voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten
  • Voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten
  • Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.

Volwassenen:

 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met max. 10 personen sporten. 
 • Professionele sporten kunnen nog, maar er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Zwembad De Kimpel is open. Vooraf reserveren is verplicht.

Info: https://www.sport.vlaanderen/

Activiteiten jeugdwerk

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten toegelaten
  • Voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten
  • Voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten
  • Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Er wordt gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby's te beperken tot één hobby per kind of jongere.
 • Buitenspeeltuinen, het skatepark en de buitensportterreinen blijven geopend.

Evenementen 

Er mogen geen evenementen doorgaan.

Vraag steeds advies via het Evenementenloket.

Logies

 • Alle logiesvormen waaronder ook vakantieparken, bungalowparken en campings (met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheid en andere gemeenschappelijke faciliteiten) kunnen openblijven.

10. Onderwijs en kinderopvang

Info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.

Vragen omtrent kinderopvang?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 39 96 50 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

11. Mondmaskers

Buiten: mondermaskers zijn enkel verplicht op drukke plaatsen, waar het niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te respecteren.

Binnen:

  mondmaskers zijn voor personen vanaf 13 jaar verplicht op volgende locaties:
  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
  • Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten.
  • Voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 13 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca.
  • Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten.
  • In winkels en winkelcentra.
  • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken.
  • In casino’s en speelautomatenhallen.
  • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
  • Bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging. 
  • Evenementen.
  • Betogingen.

Voor zorgverleners

Per zorgverstrekker kan er een pakket van 50 mondmaskers aangeboden worden voor de prijs van 20 euro. Deze kunnen afgehaald worden bij het stedelijk administratief centrum in Bilzen, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Breng zeker uw ondernemingsnummer of RIZIV-nummer mee voor de administratieve afhandeling. Meer info: 089 51 92 00.

Zelf mondmaskers maken?

Heel wat vrijwilligers gingen reeds aan de slag om zelf mondmaskers te maken, een fantastisch initiatief.

Let wel op: een zelfgemaakt mondmasker geeft geen garantie op veiligheid. Het is nog steeds belangrijk om afstand te houden, uw gezicht niet aan te raken en regelmatig uw handen te wassen.

Wilt u ook zelf mondmaskers maken, maar weet u niet waar te beginnen? We helpen u graag op weg!

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

Maak een mondmasker

 • Was uw handen zorgvuldig met zeep.
 • Maak uw naaimachine proper.
 • Was uw handen opnieuw alvorens verder te werken.
 • Draag tijdens het maken zelf een mondmasker.

Klik hier voor het volledige naaipatroon. 

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij u te houden en zo anderen te beschermen. 
 • Steriliseer uw mondmasker dagelijks of na 4 uur intensief gebruik. Was het 30 minuten op 60° en stop het proper en droog in een ziplock zakje.
 • Zet het masker correct op en weer af. Volg deze instructies

Nog vragen? Neem een kijkje op www.maakjemondmasker.be en ga verder naar ‘veelgestelde vragen’ of word lid van de Facebookgroep ‘Maakjemondmasker.be’ en stel uw vragen aan andere makers.

12. Religie

Gebedshuizen zijn open. Begrafenissen kunnen met max. 50 aanwezigen, maar zonder koffietafel achteraf.

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Livestreaming vanuit gebedsruimten is enkel toegelaten onder strikte voorwaarden: lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-april

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

13. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

Neem een kijkje op: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

14. Meer info

15. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.