logo bilzen

Facebook

Commissies

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, moeten ook de gemeenteraadcommissies opnieuw samengesteld worden. Hieronder vindt u een voorstel van bevoegdheidsverdeling over 3 commissies.

Commissie 1
Voorzitter: Veerle Schabregs
Secretaris: stadsambtenaar
Leden CBS: Frieda Brepoels, Peter Simons, Griet Mebis
Leden GR: Wouter Raskin, Jos Roebben, Thierry de Grunne, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Joris Cielen, Wieke Reynders

Juridische zaken, algemene coördinatie, politie, brandweer, financiën, AGB, relatie OCMW, veiligheid, personeel, kerkfabrieken, informatie, inspraak en communicatie, intergemeentelijke samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, straatnamen, automatisatie, tewerkstelling, feestelijkheden, kermissen en markten, jeugd, archief, Europese zaken, evenementen.


Commissie 2
Voorzitter: Miel Degrève
Secetaris: stadsambtenaar
Leden CBS: Bruno Steegen, Walter Bollen, Veerle Schoenmaekers
Leden GR: Johan Sauwens, Fons Caubergh, Ann Thijs, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen

Onderwijs, mindermobielencentrale, toegankelijkheid, bibliotheek, kunst- en muziekacademie, kerkhoven, citymarketing, mobiliteit, monumenten en landschappen, lokale economie (handel, middenstand, industrie en KMO), promotie, natuur en milieu, afval, containerpark, duurzaamheidsbeleid, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, huisvesting en wonen.


Commissie 3
Voorzitter: Nico Bijnens
Secretaris: stadsambtenaar
Leden CBS: Guy Swennen, Guido Cleuren, Luc Hendrix
Leden GR: François Nelissen, Maike Meijers, Peter Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Tom Bosch

Sport en recreatie, senioren, cultuur, evenementenloket, toerisme, archeologie, volksgezondheid, verenigingsleven en vrijwilligerswerk, OCMW, openbare werken, aanbestedingen en aankopen, patrimonium, gebouwen, land- en tuinbouw, nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, telefonie en andere), sociale zaken en pensioenen, gehandicaptenbeleid, buurtopbouwwerk en gelijke kansen, kinderopvang, kind en gezin, inburgering.