Collectieve schuldenregeling dienst schuldhulpverlening

Achtergrondafbeelding

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar (advocaat) beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen kan u hulp vragen bij het Sociaal Huis. U kunt het verzoekschrift zelf opstellen of u kan zich hierin laten begeleiden door een pro-deo advocaat..

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Meebrengen

  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • samenstelling van het gezin te halen op het gemeentehuis.
  • een overzicht van alle inkomsten
  • een overzicht van vaste en variabele kosten (huur,
  • elektriciteit, water, telefoon, medicatie,…)
  • een overzicht van alle schulden
  • het huurcontract

Bedrag

De hulpverlening van het Sociaal Huis is gratis, maar de  collectieve schuldenregeling niet. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Regelgeving

Wet  van 5/07/1998 op de Collectieve schuldenregeling ( e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)

Contactinformatie