Buurt- en voetwegen

Achtergrondafbeelding

U kunt als particulier, bedrijf, vereniging of organisatie een wijziging van buurt- en/of voetwegen aanvragen.

Naar aanleiding van de Wet op de Buurtwegen van 10 april 1841 en latere wetswijzigingen, zijn in de Atlas van de Buurtwegen de buurt- en voetwegen opgenomen. Elke weg heeft een eigen nummer.

U kunt de Atlas van de Buurtwegen en de aanpassingen ervan online raadplegen in het geoloket van de provincie Limburg (zie rechts voor de externe website) of komen inkijken tijdens de kantooruren op de afdeling Ruimte.

Procedure

Buurt- en/of voetwegen openen, afschaffen of verleggen:

Het provinciebestuur heeft een stappenplan voor een wijzigingsprocedure uitgewerkt (zie rechts).

Vul het aanvraagformulier in en voeg de volgende documenten ondertekend en in voldoende exemplaren toe zoals vermeld in het document 'dossiersamenstelling voor aanvraag' (alle documenten kan u rechts downloaden):

  • verbintenis van de aanvrager
  • plannen
  • fotomateriaal

Voor het dossier voorgelegd wordt, kijkt de gemeenteraad het inhoudelijk na en vult het aan.

Na beslissing van de gemeenteraad wordt het dossier naar de deputatie van de provincie Limburg verstuurd, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Beroep indienen tegen de beslissing van de deputatie kan bij de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening. De gouverneur moet het beroep binnen 15 dagen na de laatste dag van de aanplakking ontvangen. Na het ministerieel besluit is er nog een laatste beroepsmogelijkheid via een annulatieberoep bij de Raad van State.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij dienst Grondbeleid.

Contactinformatie