Budgetbeheer heeft als doel u te helpen om in de toekomst terug zelfstandig uw geldzaken te regelen. Bij budgetbeheer wordt uw volledige inkomen beheerd vanuit het Sociaal Huis. Uw inkomsten worden op een door het Sociaal Huis op uw naam geopende budgetrekening gestort, waarop de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis volmacht heeft om betalingen te verrichten. U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.

Als u in budgetbeheer komt, wordt er onderhandeld met de eventuele schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan en/of uitstel te komen.

U wordt voortdurend individueel begeleid door een maatschappelijk werker.

Om uit uw financiële problemen te geraken via budgetbeheer moet u er samen met uw maatschappelijk werker tijdens de rit voortdurend over waken om:

 • Rond te komen met overeengekomen bedrag aan leefgeld.
 • Uw inkomsten zo groot mogelijk te maken.
 • Uw uitgaven zoveel mogelijk te beperken.
 • Uw  rekeningen vanaf nu niet meer te laten oplopen.
 • Geleidelijk aan uw schulden af te lossen en geen nieuwe schulden te maken.

Dit alles in overleg tussen uw maatschappelijk werker en u, rekening houdend met uw eigen mogelijkheden en tempo. Zo neemt u stap voor stap weer zelf uw geldzaken in handen en werkt u aan het aflossen van eventuele schulden.

Er wordt vrijblijvend een groepswerking aangeboden. Deze groepswerking is een extra hulpmiddel om in de toekomst beter voorbereid te zijn om terug uw eigen geldzaken te beheren.

Procedure

Ga langs bij het team schuldhulpverlening in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker luistert naar uw verhaal en gaat na of budgetbeheer een oplossing voor u kan zijn.

Is budgetbeheer iets voor u, dan stelt de maatschappelijk werker een inventaris op van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening op uw naam geopend waarop de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis volmacht heeft om betalingen te verrichten. U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.

Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
 • Overzicht van uw inkomsten.
 • Overzicht van uw vaste en variabele kosten (huur,
 • elektriciteit, water, telefoon, medicatie…).
 • Overzicht van uw schulden.
 • Uw huurcontract.

Uitzonderingen

 • Organieke wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW , art.1
 • Wet van 12/06/1991 op het Consumentenkrediet ( e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)
 • Wet van 5/07/1998 op de Collectieve schuldenregeling ( e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)

Contactinformatie