Borgstelling woonzorgkosten

Achtergrondafbeelding

Bij een borgstelling woonzorgkosten wendt het Sociaal Huis uw inkomsten aan om de verblijfskosten aan het woonzorgcentrum te betalen en past het tekort bij.

Procedure

Een borgstelling woonzorgkosten is een overeenkomst waarbij u, uw kinderen of het Sociaal Huis zich tegenover het rusthuis als schuldeiser verbindt tot de betaling van de schuld van de resident wanneer die in gebreke blijft. Het Sociaal Huis wendt uw inkomsten aan om de verblijfskosten rechtstreeks aan het woonzorgcentrum te betalen en past het tekort bij. Indien het Sociaal Huis borg staat voor uw opname in een woonzorgcentrum wordt budgetbeheer opgestart.

Het Sociaal Huis van Bilzen levert geen automatische borgstellingen af voor ‘elke’ opname in de eigen instellingen van het lokaal bestuur of private woonzorgcentra.

Wanneer komt u in aanmerking voor een borgstelling woonzorgkosten?
Als alle bestaansmiddelen (pensioenen, inkomsten uit roerende en onroerende goederen …) van de resident moeten aangewend worden voor het betalen van de verblijfskosten.

Bij elke aanvraag borgstelling wordt een sociaal onderzoek gedaan. De maatschappelijk werker gaat via een inkomstenonderzoek van de senior, het inkomen, de spaargelden en de eigendommen na. Voor dit onderzoek gaat de maatschappelijk werker de financiële situatie tot 10 jaar terug in de tijd na.

Contactinformatie