Borgstelling residentiële opname

Achtergrondafbeelding

Als u opgenomen wordt in een instelling (vb. psychiatrisch ziekenhuis, crisisopvang CAW revalidatiecentra voor verslaafden, …) wordt er vanuit de sociale dienst van desbetreffende instelling een borgstelling gevraagd voor de opnamekosten bij het Sociaal Huis.

Procedure

De sociale dienst van de instelling waar u verblijft zal samen met u de nodige aanvragen indienen bij het bevoegd Sociaal Huis. U wordt altijd op de hoogte gehouden van het verloop van uw aanvraag.

Een belangrijk gegeven is dat u moet zorgen dat u steeds in orde bent met de ziekteverzekering. Desnoods probeert de sociale dienst van de instelling dit alsnog in orde te brengen.

Bedrag

De kostprijs verschilt naargelang de instelling. In bepaalde instellingen (zoals psychiatrisch ziekenhuis) is er een tussenkomst van het ziekenfonds en moet u enkel voor het persoonlijk aandeel instaan.

Contactinformatie