Bilzen Fietsstad - Bepaal zelf uw fietsroute!

Bilzen fietsstad: bepaal zelf uw fietsroute!

Zorgeloos fietsen naar het werk, naar de winkel, naar school, de sportclub of de markt … Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hoe het duurzaam fietsbeleid er in Bilzen uitziet, hangt af van u. Als dagelijkse expert bent u de geschikte persoon om na te denken over fietsen in uw stad. Wat zijn de noden van de fietser? Welke knelpunten moeten weggewerkt worden? Waar zijn mogelijkheden voor extra fietsenstallingen?  Het debat over een fietsvriendelijk Bilzen is geopend, met focus op participatie. Een eerste stap is input van de inwoners te verzamelen. We vragen u dan ook om deel te nemen aan een korte, online enquête. Dit duurt maximaal 10 minuten. De vragenlijst kan tot en met vrijdag 16 juli 2021 worden ingevuld op computer, smartphone of tablet via http://www.bilzen.be/fietseninbilzen.

Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt door Mobiel21 i.h.k.v. deze enquête. Heeft u hierover nog vragen? Contacteer dan anke.bracke@mobiel21.be.