Beroepsziekten

Achtergrondafbeelding

Wie lijdt aan een beroepsziekte, heeft recht op een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid. Een beroepsziekte is een ziekte die direct te wijten is aan één of meerdere schadelijke factoren en invloeden van het werk of arbeidsmilieu.

Voorwaarden

U bent werknemer met een arbeidsovereenkomst werkzaam bij de overheid of in de privésector. Hieronder valt ook als u:

  • Leerjongen, -meisje of stagiair bent, ook als u geen loon ontvangt.
  • Zeeman van de koopvaardij bent.
  • Door lichamelijke ongeschiktheid of werkloosheid een beroepsopleiding of een herscholing volgt.
  • Leerling of student bent en tijdens uw studies bent blootgesteld aan een beroepsziekterisico.
  • Een arbeidsovereenkomst bij een autonoom overheidsbedrijf hebt. 

Uw ziekte is opgenomen in de Belgische lijst van erkende beroepsziekten of u kan bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen uw ziekte en de blootstelling aan het risico tijdens het werk of de studie.

Procedure

Werknemers uit de privésector dienen een aanvraag in bij het Fonds voor beroepsziekten. Als ambtenaar neemt u contact op met de personeelsdienst in verband met de regelgeving.

Voor informatie en ondersteuning bij de aanvraag kunt u bij het Sociaal Huis terecht.

Contactinformatie